כפר בדואי בנגב
כפר בדואי בנגבאילוסטרציה. פלאש 90

מועצת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בשבוע שעבר החלטה המאפשרת לתושבי פזורת ביר הדאג', דרומית לבאר שבע, להסדיר את התיישבותם.

על פי ההחלטה, לבני השבט אל עזזמה המונה כ-900 משפחות ניתנה אפשרות לעבור למתחם מחודש בו כל משפחה תקבל שטח של 4 עד 5 דונם בתנאי שהמעבר יתבצע תוך 45 יום. בתום פרק זמן זה יינקטו אמצעי אכיפה כנגד התושבים שיסרבו לעבור ליישוב הקבע.

ההחלטה סוללת את הדרך לכינונו של יישוב מוסדר במסגרתו ניתן יהיה לפתח ולבנות בהיתר מבני מגורים, מבני ציבור, רווחה, מרפאות ושטחי מסחר. זאת, בהמשך לגנים ולבתי הספר שכבר נבנו ביישוב.

היישוב ביר הדאג' יהיה בעל אופי חקלאי וניתן יהיה לתושביו לשמר את החקלאות המסורתית ואת תרבותם בד בבד עם יצירת מקומות תעסוקה מודרניים ותשתיות מתקדמות.

שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר בירך על ההחלטה ושיבח את תהליך שיתוף הציבור שהובילה הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואים בנגב. לדברי השר שמיר: "מדובר בהחלטה פורצת דרך שמהווה שינוי סדר העדיפויות בטיפול בנושא ומסמנת את אופן המתווה לסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב. על מנת לאפשר את התחדשות הנגב והתפתחותו למען יעדים לאומים ארוכי הטווח מחויב שיפור ברמת חייהם של הבדווים המבקשים לממש את עתידם במדינת ישראל ככל שאר אזרחיה. המעבר ליישובים המוסדרים טומן בחובו נגישות לרמת שירותים טובה ונעשה בהגינות מרבית".

ההחלטה טעונה את אישורם וחתימתם של שר האוצר יאיר לפיד ושר השיכון אורי אריאל.

`