גולן טלקום
גולן טלקום LOGO

משרד התקשורת הטיל קנס בגובה 11,190 ש''ח על חברת הסלולאר "גולן טלקום" לאחר שלא סיפקה כנדרש שירותי מוקד טלפוני ללקוחותיה בימי חול המועד סוכות, בניגוד להנחיות המשרד.

ההוראות שקבע משרד התקשורת ברישיונות של מפעילי הסלולר לעניין שעות הפתיחה של מוקדי פניות טלפוניים, קובעות כי מוקד פניות טלפוני יהיה מאויש לפחות 13 שעות בימים ראשון עד חמישי.

במהלך שלושת הימים שבין 22.9.13 ל- 24.9.13 (חול המועד סוכות תשע"ד), ניתן שירות במוקד הטלפוני במשך 10 שעות בלבד.

בשל כך, ובהתאם למדיניות השר ארדן והנחייתו ליישם משטר אכיפה אפקטיבי החליט כאמור משרד התקשורת להטיל עיצום כספי על ''גולן טלקום'' בסכום של 11,190 ש"ח.