Ukraine violence
Ukraine violenceReuters

חיפושים נרחבים במזרח אוקראינה אחר אלמוני אנטישמי שתועד אמש מבעיר בית כנסת בעיר ניקולייב.

מצלמות האבטחה תיעדו אותו משליך שני בקבוקי תבערה לעבר פתח המבנה ונמלט.

עובר אורח שהבחין בהצתה, ניסה לכבות את האש, אך דלת הכניסה לבית הכנסת עלתה באש וגם נגרם נזק לחלון. 

התקרית מתפרסמת ימים ספורים לאחר שבעיר דונייצק חולקו כרוזים אנטישמיים, הקוראים להכריח את היהודים במדינה להתייצב בפני הרשויות על מנת להצהיר על רכושם. 

ראש ממשלת אוקראינה גינה את הכרוזים וקרא לתפוס את "המנוולים", כלשונו שהפיצו אותו.