משיכת כספים מקופות גמל של עמיתים - ללא צו

אגף שוק ההון יאפשר למשוך כספים מקופות גמל של עמיתים שנפטרו ללא צורך בצו ירושה או צו קיום צוואה.

בני משה , ז' באייר תשע"ד

כסף
כסף
Thinkstock

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם היום (רביעי) טיוטת חוזר שתקל על בני משפחות של נפטרים למשוך את כספם מקופות גמל.

מדובר בחשבונות שיש בהם יתרה נמוכה, עד 5,000 ש"ח, על שם חוסכים שנפטרו וטרם מילאו הוראת מינוי מוטבים בה ציינו במפורש מי המוטבים בחשבון. 

הטיוטה קובעת כי ילדים, בני זוג או הורים של חוסך בקופת גמל שנפטר, ונצבר בחשבונו עד 5,000 ש"ח יקבלו את הכספים מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שיתחייבו להחזיר את הסכום לחברה המנהלת אם אדם אחר יוכיח שהוא זכאי לכספים. תנאי נוסף הוא שחלפו שלוש שנים מפטירת החוסך.

כאשר בחשבון של חוסך שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרשים הזכאים לכספים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך את הכספים. הליך הוצאת הצווים כרוך בעלויות כספיות שלעיתים מתקרבות ואף עולות על גובה החיסכון הצבור בחשבון החוסך שנפטר. המשמעות היא שהכספים נותרים "תקועים" בחשבון החוסך שנפטר.

לפי הערכות האגף, הפתרון המוצע יאפשר לזכאים למשוך כספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.