הרב שטיינמן: הטיולים הללו – "מקום סכנה"

לדברי ה'חברותא' הרב שניידר, הרב שטיינמן סבור כי הטיולים מהסוג הזה ובמיוחד כשיוצאים אליהם ללא שום פיקוח, הינם בגדר פיקוח נפש

חיים לב - ערוץ 7 , כ"ד בניסן תשע"ד

מעיין
מעיין
צילום: פלאש 90

פטירתו הטרגית של הבחור מאיר קידר ז"ל שטבע במעיין עין מודע שבעמק המעיינות באזור בית שאן הכתה באבל את הציבור החרדי.

אחד ההתייחסויות הבולטות היה של מנהיג הציבור הליטאי, הרב שטיינמן, שלדברי ה'חברותא' שלו, הרב משה יהודה שניידר ,היו כואבות במיוחד.

לדבריו, לאחר שהתבטא בכאב אמר הרב שטיינמן כי "בראש השנה יכתבון וביום צום כפור ייחתמון... מי במים ומי באש...". הרב שטיינמן סבור כי הטיולים מהסוג הזה ובמיוחד כשיוצאים אליהם ללא שום פיקוח, הינם בגדר פיקוח נפש.

"לדאבוננו נאלץ אני לכתוב על עניין 'פיקוח נפש נורא' אשר רחמנא ליצלן נדוש בעקב… והוא 'תאוות הטיולים' כלשון רבינו, אשר בקושי העלו עם קודשו את כלי הפסח למעלה וכבר נתבשרנו בבשורת איוב על עוד קרבן טיולים רח"ל".

"קשה לי הדבר, ודמעות נקוות בעיניים על הדבר הנורא הזה, אשר כל-כך הרבה דם כבר נשפך על זה", אמר בצטטו את הרב שטיינמן.

לדבריו, כניסה למים במצבים מהסוג הזה היא בגדר סכנה. "במקום דשכיחא הזיקא, לא שייך לטעון שאם לא נגזר עליו נזק לא יפגע. והטיולים הם מקום סכנה.. כידוע כבר הרבה שנים מזהיר רבינו וחוזר ומזהיר שלא להיכנס למים, והוסיף היום להוכיח שמקום סכנה אינו רק כשהולכים במים, שהרי יעקב אבינו אמר לשבטים שלא יקחו את בנימין פן יקראנו אסון ופרש"י שכל הדרכים בחזקת סכנה, אף שלא הלכו במים".