נחתמה אמנה אתית לעבודת הרופאים

אמנה אתית נחתמה על ידי ההסתדרות הרפואית וחברות התרופות. גבולות נקבעו בתפר הדק שבין רפואה ואינטרסים כלכליים. עכשיו נשאר ליישם.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ד בניסן תשע"ד

נחתמה אמנה אתית לעבודת הרופאים-ערוץ 7
אילוסטרציה
פלאש 90

לאחר כשנתיים של עבודה מאומצת ומשותפת נחתמה אמנה אתית לה שותפות ההסתדרות הרפואית וחברות התרופות יחד עם ענף התרופות באיגוד לשכות המסחר ואיגוד הכימיה, הפרמצבטיקה והקלינטק בהתאחדות התעשיינים.

בהקדמה לאמנה המתפרסת על פני למעלה משלושים עמודים כותב פרופ' אבינועם רכס, יו"ר הלשכה לאתיקה, בין השאר כי "האמנה מאחדת בתוכה את הכללים האתיים של ההסתדרות הרפואית בישראל הנוגעים לקשר שבין ציבור הרופאים לבין חברות התרופות, יחד עם הקוד האתי השיווקי המשותף של חברות התרופות.

"עקרונות היסוד שעליהן בנויה אמנה זו מבוססים בראש ובראשונה על הדאגה למטופל, תוך שמירה על בריאותו ועל זכותו למידע אמין הנוגע לטיפול שהוא מקבל. במקביל נשמרת עצמאותו המקצועית של הרופא תוך הקפדה על כללים אתיים ברורים בקשר עם חברות התרופות ושמירה על כללי שיווק ופרסום נאותים ע"י החברות עצמן. עוד יש באמנה זו הכרה וביטוי לתרומתן של חברות התרופות לרמת הרפואה ולמחקר הרפואי בישראל".

אחת הסוגיות המרכזיות העולות באמנה ושהסתננה באחרונה לחדשות היא סוגיית הכינוסים הרפואיים אליהם מוזמנים רופאים במימון חברות בעלות אינטרסים כלכליים. בין הכללים שקובעת האמנה נכתב כי התכנים המקצועיים בכינוס מדעי יוצגו באופן מאוזן ושקול, ללא כל השפעה או הטיה לטובת אינטרסים המשרתים את חברת התרופות. התכנים יהיו כפופים לכללים המחייבים שקיפות וגילוי נאות. ככל שקיימת זיקה כלשהי בין התוכן המקצועי לחברת התרופות, היא תוצג בתוכנית המדעית וכן בתחילת ההרצאה".

עוד נקבע בסעיפים הנוגעים לסוגיה זו כי "הרופא המשתתף בכינוס מדעי או מעסיקו יעבירו את התשלום בגין עלות ההשתתפות לאיגוד יוזם הכינוס או לחברת הכנסים הפועלת מטעמו. חברת התרופות לא תהיה צד לעניין זה". עוד נקבע כי "משתתפי כנס מקצועי הכולל לינה ו/או פעילות חברתית יחויבו לשאת בעצמם בחלק מעלויות האירוח, לרבות הלנה והסעדה. האיגוד יהיה רשאי לקבוע את גובה ההשתתפות בהתאם לשיקול דעתו ו/או לפטור כחריג קבוצות מסוימות מטעמים מיוחדים שיירשמו".

באשר לכינוסים רפואיים הממומנים ומאורגנים על ידי חברות תרופות נקבע כי "רופא ישתתף בכינוס המאורגן ביוזמה ובמימון של חברת תרופות רק אם מתקיימים כללי השקיפות לגבי היות הכינוס מאורגן על ידי חברת התרופות. חברת התרופות תציין באופן ברור כי מדובר בכינוס שמאורגן על ידה, הן בהזמנה לכינוס והן במהלך הכינוס עצמו". כמו כן "רופא ישתתף בכינוס ביוזמה ובמימון של חברת תרופות יחידה רק אם הכינוס הינו חד יומי ואינו כולל לינה. בהתאם, חברת תרופות היוזמת מטעמה כינוס, לא תכלול לינה במסגרת הכינוס".

בהמשך האמנה מפורטים סעיפים אודות השתתפות רופאים במחקרים רפואיים הממומנים על ידי חברות תרופות, סעיפים בתחומי טובות הנאה כספיות ואחרות, פרסומות ופרסומים ועוד.