"יחידה תגיש תלונות על בניה לא חוקית"

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב (פולי) מרדכי, ציין בישיבת ועדת משנה לענייני יו"ש של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, כי תכניות המתאר שתוכננו לאישור עבור הפלסטינים הוקפאו גם הן במסגרת הפסקת המו"מ.

לדבריו, המנהל האזרחי הרס כשליש מ-1,640 המבנים שנבנו שלא כחוק ברחבי יהודה ושומרון במהלך 2013. סך הכל נהרסו 520 מבנים לא חוקיים, בהם: 147 מבנים מתוך 358 מבנים לא חוקיים של יהודים, ו-373 מבנים מתוך 1282 מבנים לא חוקיים של פלסטינים.  

בדיון בוועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון ציין נציג הפרקליטות עו"ד רועי שוויקה כי אין הנחייה מפורשת לאכוף הבניה הפלסטינית ב-E1.

האלוף מרדכי טען בדיון, כי הקמת היחידה שתחקור בניה בלתי חוקית ותגיש אישומים פליליים נעשית דווקא לבקשת ארגוני ימין, וכי היחידה תפעל נגד כל הצדדים. הוא דחה את הטענות לפיהן ישנה אפליה באכיפה ואת הפרשנות שנתנו בדיון אנשי תנועת "רגבים" לנתונים שהוצגו.

בתגובה לטענות חברי הכנסת מוטי יוגב ואורית סטרוק בנוגע למעורבות ארגונים בינלאומיים בבניה אמר מרדכי, כי "אם אתם רוצים שאני אפעל נגד ארגונים בינלאומיים שמעודדים בניה בלתי חוקית, אני אצטרך לפעול גם נגד ראשי מועצות שיהיה בשטחם בניה בלתי חוקית, זה יפעל נגד שני הצדדים".

עם זאת ציין מרדכי, כי "יש שינוי מדיניות בנושא של ארגונים בינלאומיים, אנחנו פונים לקונסוליה הרלוונטית ומגישים תלונה למדינה שממנה הארגון בא ומתלוננים עם המעורבות".