ועד רבני בנימין פרסם גילוי דעת האוסר עשיית שימוש בתקציבים המגיעים מ"הקרן לידידות", לצורך הפעלת תכנית פעילות הקיץ אותה מקדם משרד החינוך. 

"השנה משרד החינוך מציע להפעיל תוכניות לימודים בחופש הגדול בשיתופה של הקרן, תחת הכותרת 'קיץ של ידידות'. לאחר בירורים, התייעצויות ודיונים ממושכים, וכן בעקבות דבריהם של הרב דב ליאור הרב צפניה דרורי והרב שלמה אבינר בנושא, הגענו למסקנה שאסור לשתף פעולה עם הקרן ואין לקבל ממנה תקציבים, בבחינת 'לא מדובשך ולא מעוקצך'", קובעים הרבנים.

לדבריהם, "איסור זה לקבל מתנות מגורמים כנסייתיים עומד בפני עצמו, וזאת מעבר לחשש ממעורבות גוברת והולכת של גורמים נוצריים בתכני הלימוד עצמם. ולכן, אסור להשתתף בתוכנית במתכונתה הנוכחית, כלומר כל עוד יש לה זיקה כלשהיא לקרן לידידות".

"אנו קוראים לכל מי שבכוחו להשפיע למחות על חילול השם שנעשה לצערנו על ידי משרד החינוך, בכך שהוא מקבל מתנות מגורמים נוצריים אדוקים ומשתף אותם בחינוכם של ילדי ישראל. האלמן ישראל? האם באמת זקוקים אנו, היהודים במדינת ישראל המשגשגת, למתנותיהן של כנסיות וכמרים כדי לחנך את ילדינו?!", הוסיפו הרבנים

הרבנים קובעים, כי כדי לנתק על קשר בין הקרן לידידות לתכנית הקיץ שתופעל בבתי הספר במועצת בנימין יש לנקוט בפעולות הבאות:

א. אין לקבל תקציבים מן הקרן, הן במישרין והן בעקיפין, דרך משרד החינוך. לאור כך, אסור להפעיל תוכניות שהמימון שלהן מן הקרן הוא מלא (כמו התוכניות לכיתות ג' ומעלה). כאשר מדובר בתוכניות המקבלות מימון חלקי (כיתות א'-ב'), ניתן להפעיל אותן רק אם מוותרים מראש על החלק היחסי של הקרן בתקצוב של כלל הפעילות הארצית.

ב. אסור לקבל שום מעורבות ושותפות של 'הקרן לידידות' בתוכניות הלימוד ובהפעלות מכל סוג שהוא.

ג. לאור האמור בסעיפים א' וב', יש לדאוג להסרת החסות של 'הקרן לידידות' מכל פעילות שתיערך בבתי הספר. ועל כן, בכל הפרסומים של התוכנית – הן הפנימיים והן המופנים כלפי חוץ – יש למחוק כל אזכור מפורש או אף מרומז של 'הקרן לידידות'.

ד. כחלק בלתי נפרד מניתוק כל קשר עם הקרן, יתחייב משרד החינוך שלא להעביר לידי הקרן פרטים כלשהם על הפעלת התוכנית בבתי הספר במטה בנימין, ולמנוע הזכרת בתי הספר שלנו בדו"חות שמנהלי הקרן מעבירים לתורמים שלהם.

"על מי שיימנע מאיסור ויסרב לקבל סיוע מן הקרן הכנסייתית תחול ברכת שמים, ועליו יאמר 'גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו'. אנו קוראים לכל הגורמים, להתריע על חומרת הענין בפני משרד החינוך, ולא להישאר בבחינת 'אני את נפשי הצלתי'", חותמים הרבנים את גילוי הדעת.

על המכתב חתומים חברי הועד. היו"ר, הרב יוסף וויצן – רב הישוב פסגות, הרב עזריאל אריאל – רב הישוב עטרת, הרב בן ציון עמר – רב הישוב שבות רחל, הרב יאיר פרנק – רב הישוב עמונה, הרב אברהם שילר – רב הישוב עלי.