קנסות כבדים לחברות הסלולר

בבדיקה שערך המשרד התברר, כי החברות לא הודיעו למנוי באמצעות מסרון, בזמן הרישום לשירותי תוכן, מהם פרטי השירות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"א באייר תשע"ד

קנסות כבדים לחברות הסלולר-ערוץ 7
טלפון סלולארי
Thinkstock

משרד התקשורת הטיל קנסות ("עיצומים כספיים") כבדים על ארבע מתוך חמש החברות הסלולאריות, כחלק מלקחי פרשת "אקיוטק".

חברות הסלולר מאפשרות צריכה של שירותי תוכן למיניהם. התשלום עבור שירותים אלה, מבוצע באמצעות חשבון הטלפון הסלולרי החודשי של המנוי.

משרד התקשורת קבע הוראות ברישיונות של חברות הסלולר, לגבי אופן ההזמנה והרישום לשירותים שכאלה באתרי אינטרנט של ספקי תוכן, וזאת לצורך הגברת השקיפות כלפי המנוי במהלך הזמנת השירות, ובמטרה לאמת את זהות מזמין השירות.

על פי ההוראות, החברות מחויבות, בין היתר, לשלוח למנוי במהלך הרישום מסרונים שיכללו פרטים שונים לגבי השירות כגון: מהות השירות, תעריפיו, ודרכי הפנייה לצורך התנתקות והסרה של השירות.

במשרד מציינים, כי לאחר שהתברר למשרד התקשורת, כי חברות הסלולר לא שלחו למנויים מסרונים ובהם הפרטים המלאים לגבי השירות, כנדרש על פי הרישיונות, ובהתאם למדיניות שר התקשורת, גלעד ארדן, והנחייתו ליישם משטר אפקטיבי של אכיפה, החליט משרד התקשורת להטיל עיצומים כספיים על מפעילי הסלולר.

על סלקום הוטל עיצום בסך 748,090 ש"ח, על פרטנר הוטל עיצום בסך 642,670 ש"ח, על פלאפון הוטל עיצום בסך 599,830 ש"ח ועל הוט מובייל (מירס לשעבר) הוטל עיצום בסך 173,530 ש"ח.