יאיר לפיד בוועידת העסקים הקטנים
יאיר לפיד בוועידת העסקים הקטניםצילום: ליאת מנדל

בתום דיונים ממושכים בין לשכת שר האוצר יאיר לפיד והדרג המקצועי במשרדו לבין היועץ המשפטי לממשלה וצוותו, גובשו הקריטריונים לזכאות למע"מ בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה.

הפרמטר המרכזי שעמד בלב המחלוקת היה בדבר סוגיית השירות הצבאי או האזרחי כתנאי יסודי לקבלת ההטבה.

בנושא התקיימו דיונים רבים, כאשר היועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר קריטריונים אשר אינם מקנים הטבה מסוימת לכל חלקי האוכלוסייה. שר האוצר עמד על דעתו כי יש לייצר העדפה ברורה ומשמעותית למי שתרם למדינה ושירת שירות צבאי או אזרחי.

בסיכומו של דבר הושגה פשרה לפיה תושב ישראל ששירת שירות צבאי/לאומי/אזרחי יזכה להטבת מע"מ בשיעור 0% ברכישת דירה ראשונה, לדירה ששוויה עד  1.6 מיליון שקלים כולל מע"מ ובכפוף לערך למ"ר כפי שיקבע ע"י השמאי הממשלתי.

תושב ישראל שלא שירת שירות צבאי/לאומי/אזרחי, גובה ההטבה שיעמוד לזכותו יהיה ברכישת דירה ראשונה, לדירה ששוויה עד 600 אלף ₪ בלבד כולל מע"מ.

על פי הקריטריונים לזכאות שפורסמו היום להערות הציבור, הזכאים להטבה הם: זוג נשוי, לרבות ידועים בציבור, שלהם ילד אחד לפחות; הורה במשפחה חד הורית שלו ילד אחד לפחות בחזקתו; זוגות ללא ילדים שאחד מבני הזוג בן למעלה מ-35; רווקים מעל גיל 35; וזכאים לקצבת נכות כללית או בעלי דרגת נכות של לפחות 75% המקבלים קצבת נפגעי עבודה או קצבה לפי חוק הנכים.

על שני בני הזוג יהיה לרכוש את מלוא הזכויות בדירה ולהוכיח שמעולם לא הייתה בבעלותם דירה ושמעולם לא ביצעו עסקה לרכישת דירה שבוטלה.

בתגובה לפרסום הקריטריונים, שוחח שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל, עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט, ואמר לו  כי אין בשוק דירות חדשות במחירים של כ-600 אלף ש''ח כולל מע"מ.

השר אריאל הדגיש כי הוא תומך בהענקת הטבה גדולה יותר למשרתים בשירות צבאי, לאומי או אזרחי, וציין כי מתוך הכרת שוק הדירות וצרכי הציבורים השונים יש להעמיד את מחיר הדירה בהטבת מע״מ 0 עבור לא משרתים על 950 אלף ש''ח.