אריאל נגד לפיד: הרף שהציב לא יעבור

סדקים בקואליציה? שר השיכון, אורי אריאל, הצהיר בוועדת הכספים, כי הקריטריון שקבע שר האוצר, לפיו מי שלא שירתו בצבא או בשירות לאומי ייהנו ממע"מ אפס על דירות בשווי מקסימלי של 600 אלף ש"ח, לא יעבור.

במהלך הדיון בוועדה הובהר כי פתרון מלא של מצוקת הדיור לא יצא אל הפועל אלא בעוד שנתיים-שלוש. שר השיכון הדגיש כי "שתי התכניות של השיכון והאוצר, מחיר מטרה ומע"מ אפס, הן רק תכניות גישור על-מנת להתניע מהלך להוזלת מחירי הדיור כבר בטווח הקרוב".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי), הבטיח כי "ועדת הכספים תקדיש חלק ניכר מזמנה במושב הקרוב לפתרון מצוקת הדיור. פתחנו את הכנס הנוכחי בסוגיית משבר הדיור, כי אנחנו ועדת הכספים לא ננוח ולא נשקוט, נושא מאוד מרכזי שמשליך על כל השכבות בחברה. אנחנו דורשים פתרון שייראה בשטח, לא דיבורים ולכן פתחנו בזה".

שר השיכון ציין כי "מע"מ אפס על דירות בשווי 600 אלף ש"ח למי שלא שירתו בצבא לא יעבור כי זה לא שוויוני וגם לא יעבור כאן בוועדת הכספים. הממשלות הקודמות קיבלו החלטות לא לתכנן במרכז הארץ על-מנת להגביר את ההגירה לפריפריה. זה הביא לעליית מחירים במרכז וזה הקטר שהוביל לעליית מחירי הדיור. ייצור דירות איננו ייצור רגיל ויש תלות בהמון גורמים משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ועדות תכנון וכו'. הממשקים משתפרים וכעת יש עלייה משמעותית בתכניות הבינוי המאושרות. עדיין לא מספק, אבל זו המגמה. עפ"י תכניות העבודה שלנו ב- 2016 יהיו עוד 52,232 יחידות דיור חדשות".

"הוועדות המחוזיות מכניסות יותר תנאים לתב"ע והדבר מקשה על מתן היתרי בנייה. למשל שאם לא יהיה בית ספר במועד מסוים לא ניתן לתת היתר. אנחנו פועלים לשנות זאת. גם בשיווקים יש מגמת עלייה אך זה עדיין לא מספיק. יש עדיין אוברדרפט מהשנים הקודמות", ציין אריאל.

השר אריאל הוסיף, כי "שתי התכניות של האוצר והשיכון אכן לא פותרות את המצוקה בטווח הארוך והן משמשות תכניות גישור לעצירת עליית המחירים. לגבי מחיר מטרה; יפורסמו לשיווק אלפי דירות בקרקעות מדינה במחיר מירבי נמוך ב-20% מרמת המחירים הנוכחית. כ- 80% מהדירות בכל בניין יימכרו במחיר מטרה ורכישת הדירות המוזלות תוגבל לחסרי דירה ולמשפרי דיור בלבד. ייתר הדירות יימכרו ללא הגבלת מחיר כדי לאפשר מכירת דירות ייחודיות (דירות גן וגג) ולהבטיח את איכות השטחים הציבוריים".

נוכח טענות ח"כים מהמגזר החרדי אמר אריאל, כי "אנחנו יודעים שיש מצוקה גדולה בציבור החרדי ואנחנו שוקדים על תכניות לפתרון המשבר במגזר".

מנכ"ל משרד השיכון, שלמה בן אליהו, הסביר כי "מחיר מטרה; הקבלן מתחייב כלפי המדינה למכור את הדירה ב- 20% פחות ממחיר השוק. כ- 80% מהדירות ו- 20% מהדירות ימכור בכל מחיר, דירות גן ודירות גג, כי אז איכות הבינוי בשטחים הציבורים של הבניינים תהיה ברמה גבוהה. יהיה מפרט מינימלי מחייב, לא מינימלי באיכות אלא סטנדרט גבוהה בסיס מחייב. רמה בינונית גבוהה. כדי שלא יורידו את מחיר הדירה דרך המפרט. ההתמחרות תהיה של היזמים על מחיר הקרקע. מחיר קרקע ממוצע בארץ עומד על כ- 200 אלף ₪ מחיר קרקע ליחידת דיור. התכנית היא לגבי דירות שנעות בין גודל של 60 מ"ר ל- 150 מ"ר. אני הולך על מקומות שמחיר הקרקע מעל 80 אלף ש"ח, שאנחנו יודעים שלמחיר המטרה תהיה השפעה על מחירי דירות יד שנייה. והדירות פחות מ- 1.6 מיליון ש"ח".