"פטור המע"מ לבוגרי צבא - לא ראוי"

רבני מכון כת"ר ציינו בנייר עמדה כי יש להיטיב עם המשרתים בצבא, אך הטבת המע"מ היא דיפרנציאלית לפי סכום הדירה ולכן אינו שיוויוני.

ישי קרוב , י"ג באייר תשע"ד

"פטור המע"מ לבוגרי צבא - לא ראוי"-ערוץ 7
החיילים המצטיינים
צילום - קובי גדעון / לע"מ

העלייה המתמשכת במחירי הדיור הביאה את קבינט הדיור לאשר את הצעות 0% מע"מ על דירות חדשות לרוכשי דירה ראשונה.

חוקרי מכון כת"ר לכלכלה עפ"י התורה יצאו היום (שלישי) בנייר עמדה המתווה הצעות להתמודדות עם עלייה במחירי הדיור והמתייחס לתכנית מע"מ 0 של שר האוצר.

על פי נייר העמדה, אין זה מתפקיד השלטון לספק דיור לכלל האזרחים אלא רק כחלק ממצוות הצדקה הציבורית, "הכוונה היא - לעניים שאינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לדיור מינימאלי בקניה או בשכירות. ההצעה למע"מ 0 אינה לוקחת בחשבון את מצבו הכלכלי של האזרח ואינה מצטמצמת לדיור מינימאלי בלבד, כך שלא ניתן לראותה כחלק ממצוות הצדקה הציבורית".

עוד מציינים במכון כי פיקוח על מחירים על פי ההלכה, מתבטא בפיקוח על מחירים של מוצרי יסוד חיוניים, במידת ההכרח בלבד, "על כן יש להבחין בין שוק הנדל"ן בכלל לבין הדיור המינימאלי - על שוק הנדל"ן אין חובה להפעיל פיקוח מחירים, אך קיימת חובה להפעיל פיקוח כזה בכל הנוגע לדיור המינימאלי שאינו נופל בחשיבותו ממוצרי היסוד אותם מנו חז"ל".

"פיקוח זה חייב להיות מלווה בצעדים משלימים שימנעו מצב בו הקבלנים ימנעו מבניית דירות קטנות משום שהדבר לא יהיה כדאי עבורם מחמת הפיקוח. היות שכאמור, המדינה היא הבעלים של כמעט כל הקרקעות הפנויות במדינה, בכחה לוודא בניית דירות קטנות על ידי התניה מראש שחלק מסויים מכל קרקע מדינה הניתנת לקבלנים יוקצע לדירות אלו שייבנו תוך פיקוח מחירים".

עוד מדגישים אנשי המכון בדף העמדה כי קביעת שר האוצר לפיה הטבת מע"מ 0 תחול רק על מי ששרתו בצבא או בשירות לאומי הינה החלטה שאינה שיוויונית, "על פי ההלכה אין מניעה שהמדינה תתבסס על נימוקים אלו בכדי לתת הטבות למי ששרתו אותה, אלא שדומה שהשימוש במע"מ 0 לשם כך איננו ראוי, שהיות שאין מדובר בהטבה בסכום קבוע אלא בהטבה הניתנת כאחוז מסוים ממחיר הדירה, הרי שבפועל היה תהיה גבוהה יותר עבור בעלי הממון שבכוחם לרכוש דירה גדולה יותר, ונמוכה יותר עבור אלו שירכשו דירות זולות יותר. יתירה מזו, הטבה זו לא תינתן כלל למי שאינו מסוגל לרכוש דירה מקבלן, ומעוניין לרכוש דירה מיד שניה בלבד. כך עשוי להיווצר מצב בלתי סביר בו אדם שהקדיש תקופה ארוכה מחייו לשירות המדינה אך אין לו די אמצעים כספיים לא יקבל כלל הטבה מן המדינה, ולעומתו מי ששירת תקופה קצרה אך הינו בעל ממון יקבל הטבה בסכום גבוה, שבסופו של דבר עלותה תגולגל על כל אזרחי המדינה".

לדברי רבני המכון, אם המדינה רוצה לבטא את הכרת הטוב כלפי יוצאי צה"ל באמצעות סיוע כספי, עדיף שתעשה זאת באמצעות מענקים כספיים ולא באמצעות מע"מ 0, "בניגוד למע"מ 0, המענקים הכספיים לא יגדלו ככל שעלות הדירה גדילה, ומאידך אין מניעה לקבוע כי הם יגדלו בהתאם לתקופת השירות בצה"ל, ואף יקחו בחשבון את אופי השירות – האם מדובר בשירות קרבי או לא".

"חובתה של המדינה לסייע למי שאינו יכול להגיע לדיור מינימלי, בין אם שירת בצה"ל ובין אם לאו, קודמת להענקת מענקים כהכרת הטוב לאוכלוסיה מבוססת. על כן לפני שניגשים לתכנית מע"מ 0 יש להשקיע חשיבה ותקציבים בכדי לקרב את כלל האוכלוסיה, יוצאי צבא ושאינם יוצאי צבא, לדיור מינימאלי בר השגה. עם זאת, אין מניעה להפעיל את תכנית מע"מ 0 כבר בשלב זה אם ובמידה שתביא להוזלת כלל מחירי הדיור, כולל הדיור המינימאלי".

ראש מכון כת"ר להלכה עפ"י ההלכה, הרב שלמה אישון מסכם: "דרך המלך בתחום המקרקעין הנו הגדלה משמעותית של היצע המקרקעין וזאת על ידי הפרטת חלק גדול מאדמות המדינה והעברתם לידי אזרחי המדינה לשם בניה למגורים – תוך פיקוח שלא ישמשו למטרה אחרת.

"כל עוד לא בוצעה הפרטה, כאמור, יש להטיל פיקוח על מחירי הדיור המינימאלי (דירות 3 או 4 חדרים בפריפריה – בהתאם לגודל המשפחה). יש לוודא בניית דירות כאלו על ידי שיווק אדמות המדינה תוך התניה שחלקן ישמשו למטרה זו".