בית קברות. אילוסטרציה
בית קברות. אילוסטרציה פלאש 90

המועצה הארצית לתכנון ולבניה החליטה להעביר להערות הוועדות המחוזיות שינוי לתמ"א 19 העוסקת בבתי עלמין.

השינוי קובע כי בכל בית עלמין חדש שיוקם ובכל הרחבה של בית עלמין קיים יוקצו 10% מהשטח לקבורה אזרחית.

השינוי יאפשר יישום בפועל של חוק הזכות לקבורה רבודה משנת 1996 שקבע כי "אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין חלופי אם בחר בכך". תקנות בנושא משנת 1998 קבעו כי בית עלמין אזרחי חלופי הינו בית עלמין שהקבורה בו נעשית על פי השקפתו של אדם ושזכאי להיקבר בו כל אדם שנפטר באזור הסמוך לפטירתו.

בנוסף, השינוי עוסק בהנחיות ל"קבורה רבודה" שהיא קבורה בצפיפות גבוהה יותר באופן שתואם את ההלכה. קיימות אפשרויות שונות לקבורה רבודה מעל ומתחת לקרקע (משפחתית, מבנה עילי מבנה רב קומות וכד'). השינוי קובע צפיפות ממוצעת לדונם בהתאם להיקף האוכלוסייה המשורתת בבית העלמין והחלת איסור להרחבת בתי עלמין המשרתים אוכלוסייה בהיקף קטן מ- 20,000 נפש לשנת היעד.

מטרת השינוי הינה ליעל את השימוש בקרקע שהינה משאב מתכלה.

בדיון במועצה נכחו נציגי המשרד לשירותי דת אשר הבהירו כי התכנית קודמה תוך שיתוף פעולה הדוק עימם ותמכו באישורה.

יו"ר המועצה הארצית, ד"ר שוקי אמרני, אמר בדיון כי השינוי ''מביא בשורה משמעותית לאזרחים רבים שמעוניינים להיקבר בהתאם להשקפתם ועד כה לא ניתן להם מענה ראוי ומלא''.