מעצר מאסר אזיקים כלא
מעצר מאסר אזיקים כלא Thinkstock

דו"ח מבקר המדינה שמתפרסם היום (רביעי) מגלה ליקויים חמורים בהתנהלות המשטרה בחקירות קטינים.

המבקר מגולל שורה ארוכה של ליקויים ובהם ניתן למצוא כי "מתוך 221 התיקים שנדגמו שבהם חקירת הקטינים נעשתה ללא נוכחות הורים, כ-33% מתייחסים לקטינים בני 15-12. מהמדגם ניתן להסיק שבלמעלה מ-1,000 תיקי מעצרים חקירת הקטינים בגילים אלה התקיימה ללא נוכחות הורים, אף שמדובר בגילים צעירים מאוד שבהם נוכחות מבוגר חיונית".

עוד מציין המבקר כי "מהמדגם ניתן להסיק שבכ-3,200 תיקי מעצרים לא מימשו הקטינים את הזכות להיוועץ בסנגור לפני החקירה, ובכ-2,100 תיקים הדבר נעשה אף בלי שיש אסמכתה לוויתור זה מצד הקטין".

כמו כן קובע המבקר כי "אף שחוק הנוער קובע שקטין לא ייחקר בשעות הלילה, מהמדגם ניתן להסיק שבכ-1,600 תיקי מעצרים התקיימה החקירה בשעות הלילה. במרבית תיקי המדגם אמנם יש אישורים לחקירה בלילה אך הם אינם מנומקים ואינם מפרטים מה הייתה העילה לשימוש בחריג המצדיק חקירה בלילה. במצב זה מתיקי המדגם לא ניתן ללמוד באיזה מקרים נעשה שימוש בחריגים שהתיר החוק".

בסעיפי הסיכום של פרק זה כותב המבקר כי "ממצאי דוח זה מעידים שההוראות בתיקון 14 לחוק הנוער לא הוטמעו דיין בעבודת משטרת ישראל, ונמצאו מקרים רבים שבהם זכויות הקטינים הופרו בעת חקירתם במשטרה. במרבית תיקי המעצרים חסר מידע לגבי טיב הטיפול בקטין ולא ברור אם הוא נעשה בהתאם להוראות הדין. במצב זה לא ניתן לקיים פיקוח ובקרה על תיקי החקירות".

"משטרת ישראל נדרשת לפעול לאלתר בהתאם לתיקון 14 לחוק הנוער, ולהטמיע את הוראותיו בכל תחנות המשטרה. עליה לוודא שבכל המקרים תתבצע הודעה להורים; שחקירת הקטינים תתבצע בנוכחות הורה או קרוב אחר; שההודעה לקטינים על זכויותיהם תהיה מלאה ומובנת להם; שחקירתם תהיה בשעות היום ולא בלילה, ותיעשה בידי חוקר נוער. אף שהמשטרה עשתה כברת דרך בכל הקשור להליכים הננקטים נגד קטינים, עליה לעשות בדק בית מחודש, לפעול לכך שתיקי המעצרים יכילו מידע מלא על פרטי החקירה, לרבות הקביעה באיזה שלב הקטין הוגדר כעצור, לרענן את ההנחיות ולוודא שהתפיסה הגלומה בתיקון 14 לחוק הוטמעה בכל תחנות המשטרה ושזכויות הקטינים נשמרות".

באשר להליכים החלופיים להליך הפלילי שמפעילה המשטרה מציין המבקר כי התכניות הקימות להסטת הטיפול בקטין ממסלול ענישה למסלול שיקום מטפלות במספר קטן מאוד של קטינים. "על המשטרה להמשיך וליזום תכניות חלופיות רחבות שיתאימו לכמה שיותר קטינים, כדי שמספר הקטינים שישתתפו בהן יגדל באופן ניכר", חותם המבקר.

במשטרה מגיבים לביקורתו של המבקר ואומרים כי "משטרת ישראל מנהלת מידי שנה כ-26 אלף תיקים בהם מעורבים בני נוער בחשד לפלילים ומקפידה הקפדה יתרה על זכויותיהם ועל הוראות החוק. ממצאי הביקורת נלמדו ונותחו, חלק מההמלצות יושמו עוד בטרם פרסומו ויישומן ימומש במלואו. עם זאת, יש לציין כי בניגוד למצוין בדו"ח, נתוני 2013 מצביעים על ירידה מובהקת בהיקף המעצרים של קטינים החשודים במעורבות בפלילים וכי העובדה המצוינת אף בדו"ח כי ב-60% מתוכם מצא בית המשפט לנכון להאריך את מעצרם של הקטינים, מעידה על איכותם. עוד נבקש להבהיר כי הדו"ח בדק מדגם של תיקים בהם נעצרו הקטינים, כך שסוגיות דוגמת נוכחות הורים בחקירה אינן מעידות בהכרח על כלל תיקי הנוער, מה גם שהתיקון מותיר שיקול דעת לקצין הממונה גם במקרים של חקירת קטין שאינו עצור. משטרת ישראל מציבה את נושא הנוער בקדמת העשייה ובליבת יעדי "המפנה" והנושא מטופל על ידי מערך מיומן ומקצועי המוסמך באופן ייעודי. המשטרה תמשיך לטפל במקצועיות בתיקי חקירה בהם מעורבים קטינים, תוך מימוש זכויותיהם של קטינים בהליך הפלילי, שמירה על כבודם ומתן משקל ראוי לשיקומם ושילובם בחברה באמצעות הליכים חלופיים ופרויקטים להוצאת נוער ממעגל הפשיעה דוגמת מיל"ה, לצד אכיפה נחושה ויצירת הרתעה הולמת".