ליקויים חמורים בהיערכות מערכת הבריאות לחירום

ללא תיאום, ללא מיפוי צרכי האוכלוסייה, ללא מיגון הכרחי וללא היערכות כוללת. כך מתאר מבקר המדינה את היערכות מערכת הבריאות לחירום.

שמעון כהן - ערוץ 7 , י"ד באייר תשע"ד

למצולמים אין קשר לאמור בכתבה
למצולמים אין קשר לאמור בכתבה
אילוסטרציה: פלאש 90

"יותר משבע שנים לאחר תום מלחמת לבנון השנייה, ומעל 22 שנה מאז הקמת פיקוד העורף בצה"ל, אין עדיין חוק מקיף שמרכז את כל הנוגע לטיפול בעורף בעתות חירום, ושמבהיר מהם הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד מהגופים המטפלים בעורף בחירום", כך קובע מבקר המדינה בדו"ח שהוא מפרסם היום.

לדברי המבקר נכון להסדיר לאלתר את הסמכות החוקית של הרשות העליונה לאשפוז, כך שתוכל להנחות את קופות החולים וגופים אחרים במערכת הבריאות כיצד להיערך לחירום. יצוין כי משרד מבקר המדינה העיר על כך כבר לפני שבע שנים.

בהערותיו אז, לפני כשבע שנים קבע המבקר כי יש להסדיר בחוק את הכנתן של קופות החולים לעתות חירום, ואת היקף השירותים הרפואיים שיינתנו בחירום לאוכלוסייה ואולם עד אוקטובר 2013 לא הוסדר הנושא בחוק. "ראוי להסדיר זאת בהקדם כדי להבטיח רמת שירות ראויה לאוכלוסייה. הקופות טוענות שלא יוכלו לספק כיאות את כל השירותים הנדרשים מהן בעתות חירום", מציין המבקר בדו"ח הנוכחי.

המבקר מדגיש כי "מפאת חומרת הממצאים ועומק המחסור במשאבים, על משרדי הביטחון, האוצר והבריאות להתערב בסוגיית מוכנות קופות החולים, ובינתיים מן הראוי שהרשות העליונה לאשפוז ומשרד הבריאות, בשיתוף קופות החולים, ינסו לגבש פתרון לקביעת סדרי העדיפויות למשימות המוטלות בעתות חירום על קופות החולים".

הליקויים בסוגיית ההיערכות לחירום במערכת הבריאות נוגעת גם לנושא המיגון. המבקר מציין כי "במצב מלחמה גוברת חשיבות מיגונם של מוסדות רפואיים. על משרדי הבריאות והאוצר ובתי החולים לצמצם את הפערים המשמעותיים הקיימים בין צורכי המיגון בבתי החולים לבין המצב בפועל".

המבקר ממליץ "שהן אגף הרפואה של פיקוד העורף בצה"ל והן הרשות העליונה לאשפוז יבחנו בהקדם העברת חדרי המצב שלהם למקומות מתאימים העונים על דרישות המיגון; כמו כן על כל מחוז של משרד הבריאות ושל קופות החולים להכין חדר מצב (וכן חדר מצב חלופי) מתאים לייעודו, ממוגן ואטום כנדרש".

עוד מציע המבקר "לנתח את התנהגות האוכלוסייה בעתות חירום, ובין היתר את הביקוש לביקורי בית ולבדיקות במכונים ובמעבדות, כדי שניתן יהיה לגבש אומדנים איכותיים ולהיערך לחירום בצורה מיטבית. ראוי לאמוד תקופתית את החוסרים הצפויים בעתות חירום בכוח האדם של היחידות לטיפולי בית של קופות החולים ולתכנן את הדרכים לצמצמם".

עוד כותב מבקר המדינה כי על מנת לשרת כראוי את האוכלוסייה שתשהה בעתות חירום בביתה או במקלטים, "ראוי לאמוד את מספר ביקורי הרופאים שיידרש בחירום. יש להתחשב בכך שבנוסף על ביקורי הבית הנדרשים בעתות רגיעה לטיפול במקרים חריפים, עלולות להתווסף דרישות לביקורי בית של חולים, בייחוד קשישים, שמוגבלים בניידות. ראוי לגבש נוהל בנדון".

בתום שורת ליקויים והיערכות חסרה לתקופת חירום מציין המבקר בדברי הסיכום לפרק זה כי "בביקורת עלו ממצאים מדאיגים המעידים על חוסר מוכנות לעתות חירום של מערך הבריאות בקהילה. על משרדי הבריאות, האוצר, הביטחון והגנת העורף להירתם בהקדם האפשרי לתיקון הליקויים החמורים שהדוח מצביע עליהם".