ארכיונים בדרך לכיליון. רשות השידור
ארכיונים בדרך לכיליון. רשות השידורפלאש 90

מבקר המדינה רואה בחומרה את יחסה של קול ישראל והערוץ הראשון לחומר שנאגר במרוצת השנים בארכיוניהם.

המבקר קובע כי "ארכיוני הרדיו והטלוויזיה מכילים אוספי תמונה וקול האוצרים את סיפור הארץ והעם במאה האחרונה וכוללים מידע היסטורי רב, בעל חשיבות למורשת של העם והמדינה ואשר ערכו לא יסולא בפז". עם זאת "לסרטים השמורים בארכיונים נשקפת סכנת כליה בשל עייפות החומר והשימוש התכוף בהם".

המבקר סבור כי מן הראוי היה שהרשות תשכיל לנצל את העובדה שגורם חיצוני הסכים לממן את פרויקט הדיגיטציה ותפעל לזרז את ביצועו, כדי שלא להחמיץ את ההזדמנות. אולם "עקב היעדר פיקוח של הנהלת הרשות על הפרויקט התמשכו הליכי ביצועו יתר על המידה. מחלוקות פנימיות בתוך הרשות ואי-קידום הנושא על ידי קברניטיה תרמו לעיכוב ולהזנחה בטיפול בארכיונים שנים רבות". עוד מוסיף המבקר ומציין כי "בארכיון הטלוויזיה עדיין לא הוחל בביצוע הפרויקט, ואילו בארכיון הרדיו הופסק הפרויקט באמצעו".

המבקר קורא להנהלת הרשות "לפעול בנחישות ובמרץ להשלמת פרויקט הדיגיטציה ברדיו ובטלוויזיה ולהיערך להשלמת ההמרה של הסרטים שאין בכוונת האוניברסיטה לממן את המרתם. כל דחייה נוספת של השלמת הפרויקט עלולה לגרום לאבדנם של החומרים ולעכב את הנגשת חומרי הארכיון לציבור הרחב".

כמו כן מוסיף המבקר וקובע כי "על הנהלת הרשות לנקוט את האמצעים הנדרשים לאחזקת חומרים ארכיוניים בהתאם לתנאי השימור והגניזה הנדרשים על ידי גנזך המדינה, וכן עליה לפעול לאלתר לעמידה בהוראות הבטיחות למניעת שרפות".

המבקר רואה בתפקוד נכון עם חומרי הארכיון ההיסטוריים הללו חלק מחובתה של רשות השידור כנאמן הציבור המופקד על אינטרסים ציבוריים ועל כספי ציבור, וככזו היא מחויבת "להבטיח כי ייעשה שימוש מיטבי בכספי ציבור", דברי המבקר.