צלבי קרס אנטישמיות
צלבי קרס אנטישמיות פלאש 90

מבנה בית הכנסת העתיק בעיר פזארו שבאיטליה הושחת בכתובות נאצה אנטישמיות.

על פי דיווחי היהודים המקומיים, חזית בית הכנסת הושחתה ועליה רוססה הכתובת בגרמנית ''יהודים החוצה'' ולצידה צלבי קרס.

'יהדות פזארו' היה שמה של קהילה יהודית שהתגבשה בסוף המאה ה־15 למניינם בעיר פזארו שבאיטליה. ב־1631 הוקם גטו בעיר ובו היו כ־600 איש. עם נפילת חומות הגטו ירד מספר היהודים ובשנת תרצ"ח עם חקיקת חוקי הגזע באיטליה היו בעיר 55 יהודים. כיום אין קהילה יהודית בעיר.

מבנה בית הכנסת האיטלקי ננטש אך בשנים האחרונות מתבצעות עבודות שחזור לבית הכנסת הספרדי שהושחת עתה קשות. יצוין כי שני בתי הכנסת בעיר הם ללא ארונות קודש והבימות לקריאה בספר התורה אשר הועברו לישראל.