הכנסת ביטלה את השימוש במונח "משפחה חד הורית"

במקום "משפחה חד הורית" ייאמר בחוק "משפחה שבראשה הורה עצמאי". את הצעת החוק הגיש ח"כ מאיר שטרית.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ט באייר תשע"ד

הכנסת ביטלה את השימוש במונח "משפחה חד הורית"-ערוץ 7
שינוי מונח. שטרית
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ מאיר שטרית (התנועה), לפיה יוחלף השימוש במונחים "הורה יחיד" ו"משפחה חד הורית" במונחים "הורה עצמאי" ו-"סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי", בהתאמה.

מדובר בשינוי סמנטי בלבד שאין בצידו פגיעה או שינוי בזכויות המוקנות לפי החוק לאותם הורים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "הורה יחיד מוגדר בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב–1992, כתושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו והוא אינו נשוי ואין עמו אדם הידוע בציבור כבן זוגו. כלומר, משפחה חד הורית בהגדרתה היום כוללת מי שהוא גרוש, אלמן או רווק עם ילד.

"אך הורה גרוש או פרוד שבהחזקתו ילד, לא ניתן להגדירו כ'משפחה חד הורית', שהרי לילד שני הורים מוכרים, ידועים ובעיקר חיים. ברגע שהאם מוגדרת כ'חד הורית', האב, מטאפורית, מת. הגדרה זו מעוותת את המציאות ולמעשה מאיינת לחלוטין את הורותו של ההורה האחר, לרוב האב, אם מבחינת תפיסה (שהרי הגדרה יוצרת מציאות), ואם מבחינה מעשית – לא רק בעיני האם והילד, אלא גם בעיני החברה כולה.

"ההשלכות לכך מרובות, עד כדי גרימה לעבירה על החוק על ידי עידוד משתמע (גם אם לא מכוון) להתעלמות מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לפיו לשני ההורים חזקה משפטית על הילד", נכתב.

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ח"כ עליזה לביא (שי עתיד) אמרה כי "במהלך דיוני הוועדה, נשמעו טענות וחששות בדבר פגיעה אפשרית בזכויות שמוענקות למשפחות אלה מכוח החקיקה כיום. הוועדה בדקה, בחנה ומצאה כי השינוי המוצע הוא סמנטי בלבד, ואין הוא פוגע בזכויות המוקנות למשפחות אלה מכוח חוק.

"ברצוני להדגיש, כי מטרת התיקון המוצע לחוק הוא להשפיע על השיח המשפטי והציבורי, על מנת לחזק את התפיסה, כי גם במקרים של פירוד בין בני זוג, לילד שלהם יש זוג הורים, הרוצים בטובתו ותורמים לגידולו והתפתחותו".

יוזם החוק, ח"כ מאיר שטרית אמר כי "החוק משנה דבר מאוד מהותי לגבי ההגדרה. חיפשנו הגדרות, פנינו לאקדמיה ללשון עברי ובסופו של דבר זה מה שהוחלט. מהתגובות שאני מקבל מאנשים זה נראה שאנחנו עושים את הצעד הנכון".