אלעזר שטרן
אלעזר שטרן צילום: פלאש 90

הצעת חוק חדשה שהגיש ח"כ אלעזר שטרן, מבקשת לאפשר למועדוני ספורט, ובענפי ספורט אישיים – לספורטאי בודד, להודיע לארגונים המאגדים ומייצגים אותם, האחראים על ארגון פעילויות הספורט, כי הם שומרי שבת.

ההצעה קובעת, כי במידה שקבוצה או ספורטאי מסרו הודעה כזו, הארגונים לא יקיימו בשבת ובחג פעילויות ספורט שהמועדון או הספורטאי שומרי השבת יחויבו להשתתף בהן.

עוד נקבע, כי הארגונים יערבו לכך שהימנעות מהשתתפות בפעילויות ספורט המתקיימות בשבת או בחג לא תפגע בהישגיהם של הספורטאי או המועדון שומרי השבת.

ההצעה מבקשת עוד לקבוע, כי הארגונים יערבו לכך שהעתקת מועדי תחרויות משבתות וחגים לא תפגע ברמת ההקצבות שמקבלות הקבוצות מגופים ציבוריים.

בנוסף מבקש שטרן, כי ככל האפשר יפעלו הארגונים מול ארגוני ספורט בין-לאומיים לשמירה על חופש הדת של מועדונים וספורטאים שומרי שבת.

שטרן מדגיש, כי ההוראות לא נוגעות לפעילויות שבהן אף אחד מהצדדים איננו שומר שבת.

מנגד, ההצעה לא כוללת קריטריונים להגדרת מועדון או ספורטאי כשומרי שבת, על מנת לאפשר את ההגדרה, בין השאר, למועדונים שאף אחד מספורטאיהם איננו שומר שבת, אך קיימת דרישה לכך מצד האוהדים.

הצעה דומה הוגשה בקדנציה הקודמת על ידי מי שמכהן כיום כשר השיכון, אורי אריאל, אך לא התקדמה בשלבי החקיקה.