פשיטה בבני ברק
פשיטה בבני ברקפלאש 90

"בני ברק היא עיר לדוגמא באורחות חיי תושביה ובמוסדות החינוך והסיוע ההדדי המפארים אותה" - כך אמר רדובן יבורצ'יק, שגריר סלובקיה בישראל במסגרת ביקורו בבני ברק בלשכתו של אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש העיר.

הפגישה נפתחה בדברי ברכה של חנוך זייברט, ראש העיר, לשגריר ולרעייתו, על ביקורם הרשמי בבני ברק, כאורחי העיריה וציין את היות העיר בני ברק העשירית בגודלה בין ערי הארץ ומהמובילות בתחומי מסחר ומשרדים בגוש דן.

רובינשטיין מסר נתונים על פיתוחה של העיר וקידומה של העיריה במכלול היבטים כלכליים, ארגוניים ופיזיים, ובמסגרת זו בוצעו פעולות נרחבות להעמקת הגביה, להגדלת ההכנסות הכספיות ולהבאת העיריה למצב של איזון כספי, שמאפשר, בעקבות זאת, לעיריה לעסוק לא רק בתשלום משכורות ובפרעון חובות, אלא גם בהקצאת משאבים כספיים ניכרים לפעולות פיתוח ושגשוג במגוון תחומים כחינוך, גינות, רווחה, תברואה, בריאות, תשתיות ועוד.

במפגש הוקרנו מצגת וסרט תדמית על בני־ברק, שמספר ילדיה הגדול יחסית במגזר היהודי בארץ, ורמת החינוך במוסדותיה הינה לדוגמא ולמופת. השגריר הביע את התפעלותו מהמצגת שהוצגה לו על העיר והעיריה והתרשם מהשאיפה לשמור על יחודיות העיר, ובמקביל לדאוג שכלכלת העיריה תהיה מאוזנת, ואין ספק כי זהו אתגר יחודי וחיוני.

הביקור בבני ברק נפתח בכולל 'נחלת משה', המונה מאות אברכים שבראשותו, שלא על מנת לקבל פרס, זה שנים רבות של הרב אברהם רובינשטיין . השגריר הסלובקי, הביע את התפעלותו מהמספר הגדול של הלומדים, השוקדים על לימודם, בלא שיזדקקו למורה או מרצה שיפקח עליהם.

עם תום הביקור בכולל האברכים, המשיך השגריר לבית הכנסת פרשבורג שבסמטת האר"י בבני ברק. בביקור הודגש, כי פרשבורג זו ברטיסלבה, בירת סלובקיה. השגריר שוחח עם מתפללי בית־הכנסת, שחלקם הגדול מוצאם בסלובקיה וסיפר כי בילדותו שיחק עם חבריו בחצר ביתו של החת"ם סופר זצ"ל.

לאחר־מכן פנו השגריר ורעייתו לבית 'עזר מציון', התפעלו מגודלו ומפעולותיו הברוכות והמרובות והעלה על נס את שיתוף הפעולה של בנק מח העצם שבארגון 'עזר מציון' עם ממשלת סלובקיה.

בסיום המפגש, הביע השגריר את התרשמותו מהיקף הפעילויות, מיעילותן ומגיוונן המרשים והביע את ברכתו לשיתופי פעולה בתחומים מסחריים וכלכליים בין ערים בארצו לבין העיר בני ברק