Yitzchak Rabin and Yasser Arafat shake hands
Yitzchak Rabin and Yasser Arafat shake handsReuters

בדו"ח שמתפרסם היום ע"י תנועת 'מנהיגות יהודית' נחשפים לראשונה הממדים הכלכליים העצומים של תהליך אוסלו ועלותו למדינת ישראל ולמשק במשך עשרים השנים האחרונות - כ-933 מיליארד ש"ח – וזה לא הסוף.

מהדו"ח עולה כי על פי הערכה שמרנית ביותר הסכמי אוסלו ורעיון חלוקת הארץ עלו למדינת ישראל עד כה כ- 933 מיליארד ש"ח, וההוצאות מוסיפות וממשיכות לעלות עם השנים.

סכום זה הדהים את צוות החוקרים שעמלו על הכנת הדו"ח ששיערו בתחילת הדרך כי מדובר בסכום נמוך בהרבה.

בהקדמה לדו"ח נכתב "מנהיגות יהודית בגלגולה הקודם - תנועת 'זו ארצנו' התייצבה בראש המאבק נגד הסכם אוסלו, והציבה במהלך השנים חלופה לדרך אוסלו... בסכום זה (933 מיליארד ש"ח) ניתן היה להבטיח לשלושה וחצי מיליון ערבים את ההכנסה השנתית שיש להם כיום למשך 50 שנה תמורת הגירה מרצון. הקטנת האוכלוסייה הערבית ובידודם של אויבי המדינה היו מאפשרים למדינת ישראל להחיל את ריבונותה על כל שטחי יהודה שומרון ועזה, וליישב ולהפריח אזורים אלו, במקום להפכם למאגרי נשק ומוקדי טרור המאיימים יום יום על אזרחי מדינת ישראל."

במהלך המחקר שקדם לכתיבת הדו"ח אותו הוביל מיכאל פואה - מנהל מחלקת המו"פ במנהיגות יהודית, נבדקו לעומקם תשעה סעיפים ובניהם:

1. העברת כספים לרשות הפלשתינית: 88 מיליארד ש"ח

2. העלות הנוספת של שב"כ: 37 מיליארד ש"ח

3. העלות הנוספת של צה"ל: 300 מיליארד ש"ח

4. המשרד לביטחון פנים ונזקי גניבות הרכב: 105 מיליארד ש"ח

5. הוספת מאבטחים אזרחיים בכל מקום בישראל: 220 מיליארד ש"ח

6. בניית גדר ההפרדה סביב השטחים שנמסרו ל"פלשתינים": 4.7 מיליארד ש"ח

7. "שווי" נפגעי פעולות האיבה: 12 מיליארד ש"ח

8. הנפילה בהכנסות מתיירות בשנות שיא הטרור: 150 מיליארד ש"ח

9. עלות פינוי היהודים מגוש קטיף: 9.5 מיליארד ש"ח

נתון מזעזע המופיע בדו"ח מראה כי בשנת השיא של  ה"אינתיפאדה השנייה" נרצחו בפיגועי טרור יותר ישראלים מאשר במלחמת העצמאות. 

עוד מציין הדו"ח כי "מהשוואה בין 17 השנים שקדמו לתהליך אוסלו ל-19 השנים שאחרי תחילתו, עולה כי מ-1977 עד 1993 נרצחו 357 ישראלים בפיגועי טרור, ואילו מ-1994 עד 2012 נרצחו 1159. כלומר הסכם אוסלו לא רק שלא הביא שלום, אלא גרם תוספת ישירה וברורה של פי שלוש במספר נרצחי הטרור."

ביחס לחישוב הכלכלי של סעיף זה כתבו מחברי הדו"ח "אין מחיר לאף אדם שנרצח, וסערת נפש עולה בנו בבואנו לחשב את העלות בסעיף זה. אך בסופו של דבר גם שווי עבודתם של נרצחים אלו הוא חלק במחיר הכלכלי אותו שילמנו, מלבד המחיר הרגשי הכבד".

כאמור, "עלות" חיי האדם ותשלום הביטוח הלאומי לנפגעים הוערכו בדו"ח, בהערכה שמרנית, בכ- 12 מיליארד ש"ח.

הסעיף היקר ביותר בדו"ח הוא כצפוי "העלות הנוספת של צה"ל". יש לזכור כי מדובר ב'תהליך שלום' שאמור היה לחסוך ולקצץ בהוצאות הביטחון של מדינת ישראל ואילו הנתונים מראים כי התוספת הראלית לתקציב הביטחון בעקבות ההסכמים הגיעה לכ-300 מיליארד ש"ח.