טיפולים
טיפולים פנימה

באחד הימים נכנס למכון פוע"ה במפתיע אברך יקר היושב באוהלה של תורה. האברך היה נסער וניכר שמשהו מעיק עליו. מזכירת המכון הפצירה בי להתפנות אליו למרות שהפגישה לא תוכננה מראש, וקבענו לשוחח חצי שעה לאחר מכן. 

בשיחה התברר שהוא ואשתו מתייעצים איתנו מזה זמן מה בשל עיכוב הילודה למרות היותם נשואים כמה שנים. הבירורים הרפואיים אצלם העלו שאין מנוס מטיפול IVF - הפריה חוץ-גופית. בני הזוג קיבלו הנחיות ברורות לגבי אופי הטיפול ומשמעויותיו ההלכתיות, וסוכם שיתחילו בכך בקרוב. 

זמן הטיפול המתוכנן הלך והתקרב, אלא שבינתיים הזדמן אותו אברך למקום שהזדמן, ושם קלטו עיניו קונטרס ובו דברים חריפים וקשים כנגד טיפולי פוריות שכאלה. אותו אברך נבהל והתבלבל, והרגיש כאילו חרב עליו עולמו. עד עכשיו הוא הבין מרבני המכון וגם מפוסקי מובהקים הלכה רבים שאין איסור בדבר אם אין אפשרות ריאלית אחרת.

והנה בקונטרס, המגובה על ידי אחד מגדולי הדור וצדיקיו - הגר"ח קנייבסקי שליט"א, יש ערעור כבד לא רק על עצם עשיית המעשה, אלא גם על הייחוס המפוקפק של צאצא שנולד בדרך זו.

לא נדון במאמר זה בעצם הסוגיה, שכן אין זה המקום המתאים לכך. רק נציין שהנושא נידון בספרות ההלכתית בת זמננו וזכה להתייחסות של גדולי פוסקי הדור, ודבריהם סוכמו בתמציתיות ובאופן מסודר על ידי הרב פרופ' שטיינברג באנציקלופדיה הלכתית-רפואית, ערך 'הפריה'. 

אולטרא-סאונד - מציל או מכשיל?

אך מה יכול הייתי להשיב לאותו אברך? הרי מי אנחנו שנתווכח עם אחד מגדולי הדור שליט"א? אמנם לא אנחנו הקטנים חולקים עליו, אלא רוב פוסקי הדור, אולם אין זו תשובה מספקת. לא כל אחד מוכן לקבל על עצמו טיפולי פוריות השנויים במחלוקת הלכתית, ובפרט שהאוסרים יאמרו שהילד פגום ח"ו.

חשבתי שאת המענה לאותו אברך אביא ממקור שנכתב בשם הגר"ח קנייבסקי עצמו. מדובר בשאלה שהפנה רופא ירא שמים לפני כמה שנים אל הרב יצחק זילברשטיין שליט"א, שעיקרה מדוע יש מגמה בקרב חלק מהרבנים להורות לנשים הרות שלא תבצענה בדיקות אולטרא-סאונד בכלל וסקירת מערכות בפרט. לדברי הרופא השואל, יש מקרים לא מעטים שהבדיקות הללו הובילו לניהול נכון של המשך ההיריון והלידה, עד כדי הצלה ממוות או מנכות לכל החיים, ואף הציג בשאלתו שני מקרים כאלה. 

הרב זילברשטיין ענה לו תשובה בשם גיסו הגר"ח קנייבסקי שליט"א, והעיר שהתשובה נכתבת על פי הבנתו את תשובת הגר"ח:

"נשים הבאות להתברך להצלחת הריון ולידה ואינן יודעות מכל בעיה עדיף להם לא להיבדק, כי כל עוד לא נודע בעולם שקיים מום בעובר, התפילות מועילות יותר. לעומת זאת כשרואים באולטרא-סאונד שהעובר פגום, צריך נס גלוי לשנות את הדברים ולא כל אדם זוכה לכך... לעומת זאת כשהתפרסם החולי בעולם קשה יותר לסלקו... ושמעתי בשם האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל דמה שכתוב "מי שיש לו חולה בביתו, ילך אצל חכם שבקי שיבקש עליו רחמים" הכוונה שילך לחכם לפני שפונה לרופא, ואם יקבע הרופא שמחלתו אנושה יהיה קשה מאוד לחכם לשנות...

דברים אלו אמורים באישה הבוחרת לעצמה את סגולת ברכת החכם והיא סומכת על בקשת רחמים שלו, עליה נאמר שעדיף לא לערוך בדיקות, וכנ"ל. לעומת זאת, ישנן נשים הבוחרות במסלול הטבעי שחקק הבורא בעולמו, והן פונות לרופא שיטפל בהן כפי שמורה חכמת הרפואה. לנשים אלו הרופא צריך להסביר להם שלבדיקות האולטרא-סאונד יש חשיבות רבה, ועל פיה ניתן לנווט את מהלך הלידה ולהתכונן לקבל את פני היילוד לחיים ולבריאות".

נראה שיש להחיל את הדברים היקרים הללו גם לגבי טיפולי הפוריות. זוגות אשר בוחרים ללכת במסלול הטבעי שאינו נוגד את ההלכה (לפי רוב הפוסקים) - רשאים לעשות כן. לא כל זוג יוכל לעמוד בהימנעות מטיפולים כאלה, על כל המשתמע מכך. והקב"ה יעזור שלא תצא כל תקלה תחת ידינו.

פורסם לראשונה במגזין 'פנימה'

לרכישת מנוי לחצי כאן

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו