בג"ץ: קצבת הבטחת הכנסה לאברכים תבוטל

הקצבה, ששולמה לכעשרת אלפים אברכים, תבוטל החל מראשית השנה הבאה. הממשלה תורשה לגבש מסלול קצבה למתמידים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ה באייר תשע"ד

מצטרף להסתה? בג"ץ
מצטרף להסתה? בג"ץ
צילום: פלאש 90

מכה נוספת לחרדים. שבעה שופטי בג"ץ הורו פה אחד על ביטולה של החלטת הממשלה לפיה משולמות קצבאות הבטחת הכנסה לכעשרת אלפים אברכים חרדים, בסכום של כמאה מיליון שקלים בשנה.

השופטים קבעו, כי מדובר בקצבה מפלה, אשר הטענה לפיה מטרתה היא להביא ליציאתם של אברכים לשוק העבודה איננה עולה בקנה אחד עם התנאים לקבלתה.

"קיים קושי רב בטענה, כי תקצובם של אברכי הכוללים במשך תקופה ארוכה – ארבע שנים (התקופה הראשונה במסלול הבסיסי), מבלי שבתקופה זו מחויבים הם לרכוש כל השכלה תעסוקתית או מיומנות תעסוקתית שהיא, מעודד את השתלבותם בשוק העבודה בסיומה של אותה תקופה", כתב השופט רובינשטיין בחוות הדעת העיקרית.

לדבריו, "תשלום המלגה במשך ארבע שנים לא יסייע כל עיקר להתקדמות במימד זה, והמשמעות היא כי תקופת ארבע השנים אינה תורמת דבר להשתלבות המיוחלת בשוק העבודה".

בנוגע לפגיעה בשוויון ציין השופט רובינשטיין, כי אמנם הוגדלה התמיכה לסטודנטים, אולם בעוד מספר הסטודנטים הזכאים לקצבה של כ-12 אלף שקלים בשנה עומד על קצת למעלה ממאה, מספר האברכים הזכאים לקצבה עומד על כעשרת אלפים.

עם זאת, השופטים קבעו כי יצירת מסלול קצבאות לקבוצה מצומצמת של אברכים מתמידים יכול לעמוד מבחינה חוקית, אלא שכיום ההצטרפות לקבוצה המצומצמת מותנית בקבלה קודמת של קצבה במסלול הכללי, ועל כן יש לקבל בעניין זה החלטת ממשלה חדשה.

לאור העובדה שתשלום הקצבאות יפקע ממילא בתום השנה האזרחית הנוכחית החליטו השופטים שלא לבטל את הקצבה באופן מיידי, אלא רק למנוע את חקיקתה מחדש בחוק התקציב בשנה הבאה.

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ הרב מוזס, תקף את פסיקת השופטים"בית המשפט נסחף אחר אווירת העליהום נגד הציבור החרדי. מדינת ישראל ממנת את הסטודנטים פי כמה וכמה מאשר את האברכים, אבל את זה בית המשפט לא יגדיר כחוסר שוויון. כי כשמדובר בחרדים נוטה בית המשפט לשכוח את האפליה לרעה הנמשכת עשרות שנים כמעט בכל תחום. האם גם את ההחלטה לפטור ממע"מ על דירה, ליוצא צבא בלבד, גם יגדיר בית המשפט חוסר שוויון?".