לבטל פטורים ממס. קרנית פלוג
לבטל פטורים ממס. קרנית פלוג צילום: פלאש 90

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגידה ד"ר קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש יוני 2014 ברמה של 0.75%.

בבנק ישראל מציינים כחלק מנתוני הרקע את העובדה שמדד המחירים לצרכן עלה באפריל ב-0.1%, עלייה נמוכה משמעותית מתחזיות החזאים, שצפו עלייה של 0.6% בממוצע, וממדדי אפריל בשנים הקודמות.

מרבית רכיבי המדד היו נמוכים יחסית, וההפתעה נבעה בעיקר מעלייה מתונה מהצפוי של סעיפי הדיור וההלבשה וההנעלה, ומירידה בלתי צפויה של סעיף המזון, סעיף שקצב עלייתו מאט בחודשים האחרונים.

בבנק מסבירים, כי "ההחלטה להותיר את הריבית לחודש יוני ברמה של 0.75%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית".

"תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין", מוסיפים בבנק ישראל.

בבנק ישראל אף מזכירים, כי "על רקע נתוני הצמיחה המאכזבים לרביע הראשון בארה"ב ובאירופה, הפחית החודש ארגון ה- OECD את תחזיותיו לצמיחה העולמית ולסחר העולמי ב-2014. החולשה בשווקים המתעוררים ממשיכה להעיב על הצמיחה העולמית. גדלה ההסתברות להרחבה מוניטרית נוספת באירופה, והצפי לעליית ריבית בארה"ב נותר במחצית השנייה של 2015".