רוסיה: תקיעת שופר והקפות בעיצומו של קיץ

למעמד הגיע במיוחד רב חברא קדישא בת"א ורב ארגון זק"א הרב יעקב רוז'ה, המסייע לחסד של אמת ברוסיה, במשך שנים רבות.

חיים לב , כ"ו באייר תשע"ד

קידוש בית הקברות
קידוש בית הקברות
לשכת הרב הראשי של רוסיה

במעמד רב רושם נחנך בית חיים "נובומוסקובסקי" חדש בפאתי מוסקבה, ע"י החברה קדישא המרכזית במוסקבה בראשות רבה הראשי של רוסיה הרב לאזאר.

למעמד הגיע במיוחד רב חברא קדישא בת"א ורב ארגון זק"א הרב יעקב רוז'ה, חבר הרבנות הראשית בישראל, המסייע ל'חסד של אמת' ברוסיה, במשך שנים רבות.

חוברת תפילות מיוחדת של 'קידוש בית החיים' יצאה לאור לקראת האירוע, בעזרתה ערכו הרבנים וחברי החברה קדישא את ההקפות, ואמרו את התפילות הנאמרות במעמד כזה בתקיעת שופרות, כפי שנהגו מקדמת דנא.

ההקפות נערכו מסביב לגבולות השטח החדש שנתרם ע"י ידידי הקהילה הקווקזית במוסקבה, בראשות שליח חב"ד הרב אברהם אילגוייב.

בסיום התפילות וההקפות נערכה במקום הרמת 'לחיים', בהשתתפות הרבנים, התורמים, ידידים ורב בית הכנסת 'בלשוי ברוניא' במרכז מוסקבה הרב יצחק קוגן.

הרבנים העלו על נס את פעילות החסד של אמת במוסקבה בפרט וברוסיה בכלל וסיימו בברכה שבית החיים החדש כלל לא יהיה בשימוש ויהיה "להלכה ולא למעשה".