שבוע הספר העברי - יימשך כשבועיים

על רקע הירידה במכירות בשוק הספרים, משרד הכלכלה אישר הארכת שבוע הספר בחמישה ימים.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ח באייר תשע"ד

שבוע הספר העברי - יימשך כשבועיים-ערוץ 7
שבוע הספר
פלאש 90

חוק הסופרים, שעבר בכנסת ביולי 2013 ונכנס לתוקפו בפברואר השנה, מאפשר להוצאות הספרים והרשתות הקמעונאיות בתחום למכור ספרים חדשים במבצעים והנחות לתקופה של עד 15 ימים – פעם בשנה – במסגרת אירועי שבוע הספר העברי.

השנה, ביקשו הגורמים הפעילים בענף כי שבוע הספר העברי יימשך 11 ימים בלבד.

אולם, לאור המצוקה בשוק הספרים והירידה בהיקפי המכירות שנרשמה בענף כולו, פנו נציגי הוצאות הספרים והקמעונאים וביקשו להאריך את שבוע הספר העברי למקסימום האפשרי.

בעקבות הבקשה ולאחר שקיבל את תמיכת משרד התרבות, אישר הממונה על היטלי סחר ויישום חוק הסופרים במשרד הכלכלה, דני טל, את הארכת קיומו של שבוע הספר העברי למקסימום האפשרי הקבוע בחוק.

כמו כן, בעקבות הערכת מצב שהתקיימה במשרד הכלכלה, בה הוצגה פרשנות משפטית הקובעת כי היום הראשון של אירועי "שבוע הספר" אינו נכלל במניין ספירת הימים, הוחלט להקל אף יותר על הגורמים בענף ולאפשר את הארכת שבוע הספר העברי בחמישה ימים במקום 4. זאת, במטרה להקל ולעודד מכירת ספרים במהלך תקופה זו. בסיכומו של דבר, יימשך שבוע הספר העברי לשנת 2014 כ-16 ימים בפועל.

דני טל, הממונה על היטלי סחר ויישום חוק הסופרים, הסביר כי "שבוע הספר העברי מהווה - באופן מסורתי - נקודת שיא שנתית במכירת ספרים וחגיגה גדולה לספרות והתרבות העברית. שבוע הספר מקבל משמעות מיוחדת השנה, היות שעל פי החוק החדש, תקופת שבוע הספר היא התקופה היחידה בשנה בה ניתן למכור ספרים חדשים - המצויים בתקופת ההגנה - בהנחה של עד-20%.

"הארכת שבוע הספר נעשית ברוח החוק ובתאום עם משרד התרבות שמשקיע מאמצים ומשאבים רבים לעידוד הקריאה והתרבות בישראל. הארכת שבוע הספר תהווה פעילות משלימה למאמצים אלה", הוסיף טל.