מנהל התכניות הישראליות במדרשת לינדבאום שמקיימת תכנית לימוד תורה עם שירות צבאי בחילות האוויר, המודיעין והחינוך, הרב אוהד טהרלב, מברך על נייר העמדה שהוציא השבוע הארגון.

על פי נייר העמדה "לנשים מותר להתגייס לצבא כל עוד מדובר בתפקידים עורפיים, או לחילופין במימוש החובה שלא במסגרת צבאית רשמית אלא במסגרות אחרות".

בכך אגב רבני בית הלל מצטרפים לדעתו של ראש מוסדות אור תורה סטון שעמם נמנית מדרשת לינדנבאום, הרב שלמה רסקין שבהמשך לפסיקתו בנושא המתירה גיוס בנות, הקים מעל לעשור את תכנית הדס במדרשת לינדנבאום המשלבת גיוס עם לימוד תורה לבנות.

בדבריו מברך הרב טהרלב על הדברים ומציין כי "חשיבותו המרכזית של המסמך בעובדה כי עומד מאחוריו גוף הלכתי שמסמיך דבריו על דעת ההלכה ונותן לבנות דתיות גושפנקא ברורה ללכת לצבא, תוך הדגשה כי בגיוסן הן תורמות חלקן במלחמת מצווה".

הרב טהרלב מדגיש כי נייר העמדה נוסח ונכתב לאחר ניתוח מעמיק של ההיבטים ההלכתיים השונים, באמצעות קבוצה רחבה של רבנים שכתבו את הדברים לאחר עיון מעמיק בהלכה.

"נייר העמדה מספק גב הלכתי מוצק וברור לכל בת שבוחרת לשרת בצבא, וקורא לבנות להתגייס לתפקידי שירות משמעותיים של תומכות לחימה. אני מבקש לתת את הקרדיט לראש בית המדרש ההלכתי של רבני בית הלל, הרב עמית קולא, שעסק ועבד על המסמך לילות כימים על מנת להביא לתשובות הלכתיות ברורות בנושא. חשיבותו המכרעת של המסמך הינה בראיית המציאות נוכחה, תוך הסקת המסקנות ההלכתיות הברורות, כאשר שוב תדע כל בת שבחרה ללכת לתפקיד משמעותי בצבא כי היא זוכה לגב הלכתי מובהק", הוסיף.