"הבטחת הכנסה" לאברכים - עוד לפני החג

מנהל האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך הורה לאנשיו להעביר את התשלומים במהירות, טרם חג השבועות.

חיים לב - ערוץ 7 , ג' בסיון תשע"ד

ישיבה
ישיבה
צילום: פלאש 90

תקציב 'הבטחת הכנסה' יועבר עוד לפני החג - כך דיווח הערב ח"כ משה גפני (יהדות התורה) בעקבות העיכוב בהעברת הבטחת ההכנסה לאברכים.

לדבריו, הוא שוחח עם סגן הממונה על התקציבים ועם החשבת הכללית במשרד האוצר וסוכם כי התשלום יבוצע באופן מיידי עוד לפני החג.

ח"כ גפני הוסיף כי מנהל האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך עמוס ציאדה נתן הוראה לאנשי צוותו להעביר את התשלומים במהירות האפשרית.

לפני שבוע הורו שבעה שופטי בג"ץ פה אחד על ביטולה של החלטת הממשלה לפיה משולמות קצבאות הבטחת הכנסה לכעשרת אלפים אברכים חרדים, בסכום של כמאה מיליון שקלים בשנה.

השופטים קבעו, כי מדובר בקצבה מפלה, אשר הטענה לפיה מטרתה היא להביא ליציאתם של אברכים לשוק העבודה איננה עולה בקנה אחד עם התנאים לקבלתה.

"קיים קושי רב בטענה, כי תקצובם של אברכי הכוללים במשך תקופה ארוכה – ארבע שנים (התקופה הראשונה במסלול הבסיסי), מבלי שבתקופה זו מחויבים הם לרכוש כל השכלה תעסוקתית או מיומנות תעסוקתית שהיא, מעודד את השתלבותם בשוק העבודה בסיומה של אותה תקופה", כתב השופט רובינשטיין בחוות הדעת העיקרית.

לדבריו, "תשלום המלגה במשך ארבע שנים לא יסייע כל עיקר להתקדמות במימד זה, והמשמעות היא כי תקופת ארבע השנים אינה תורמת דבר להשתלבות המיוחלת בשוק העבודה".

בנוגע לפגיעה בשוויון ציין השופט רובינשטיין, כי אמנם הוגדלה התמיכה לסטודנטים, אולם בעוד מספר הסטודנטים הזכאים לקצבה של כ-12 אלף שקלים בשנה עומד על קצת למעלה ממאה, מספר האברכים הזכאים לקצבה עומד על כעשרת אלפים.

עם זאת, השופטים קבעו כי יצירת מסלול קצבאות לקבוצה מצומצמת של אברכים מתמידים יכול לעמוד מבחינה חוקית, אלא שכיום ההצטרפות לקבוצה המצומצמת מותנית בקבלה קודמת של קצבה במסלול הכללי, ועל כן יש לקבל בעניין זה החלטת ממשלה חדשה.

לאור העובדה שתשלום הקצבאות יפקע ממילא בתום השנה האזרחית הנוכחית החליטו השופטים שלא לבטל את הקצבה באופן מיידי, אלא רק למנוע את חקיקתה מחדש בחוק התקציב בשנה הבאה.