נתונים מאתגרים למפעל ההתיישבות

מהדורת 2014 של סקר דעת הקהל בנושא ההתיישבות ביהודה ושומרון הוצגה היום (חמישי) בכנס "מחקרי יהודה ושומרון" שערך מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן באוניברסיטת אריאל.

הסקר מלמד, כי נמשכת באופן עקבי מגמת הנסיגה בתמיכת הציבור בעמדות התופסות את ההתיישבות או המתנחלים כ"חומת המגן של המדינה" (ירידה של 8%) או "מעשה ציוני אמיתי" (ירידה של 6% משנה שעברה).

במקביל, חלה עלייה בתמיכה בעמדות התופסות את ההתנחלויות כמכשול לשלום (4%) או התיישבות לא חוקית (5%) – אם כי עדיין מרבית הנשאלים מתנגדים לעמדות אלה.

ביחס למתנחלים, מעלה הסקר, כי רוב הנשאלים סבורים כי המתנחלים פוגעים ביחסים שבין ישראל והממשל האמריקאי (59%). רוב הנשאלים מסכימים עם הטענה לפיה תקציבי ההתנחלויות באים על חשבון תקציבי החינוך והרווחה (50%) וכי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון היא בזבוז כספי מדינה (40%).

71% מהנשאלים הצביעו על עימותים עם הצבא ובפגיעה ברכוש צה"ל כגורם שמונע מהם להזדהות עם המתנחלים, ו- 54% הצביעו על נוער הגבעות כגורם המונע הזדהות.

בהמשך לכך, כמחצית הנשאלים סבורים שעל הנהגת המתנחלים להילחם עד חורמה בנוער הגבעות ובמפרי החוק ביו"ש (49%).