הרב אליקים לבנון
הרב אליקים לבנון ניסים לב

הרב אליקים לבנון, הרב האזורי בשומרון וראש הישיבה באלון מורה, תוקף בחריפות את החלטת משרד החינוך לשתף פעולה עם "הקרן לידידות".

"בשנים האחרונות חלה התפכחות בתפיסת האמונה הנוצרית, הכל מבינים כי מדינת ישראל היא עובדה קיימת, ולא ניתן להכחידה. התפתחו גם תנועות נוצריות אשר בנו לעצמן כיוון חדש", מסביר הרב לבנון. "השיטה החדשה היא לחבור לכוחות המניעים והמרכזיים במדינת ישראל, ולפעול לחיזוק השותפות שלהם עם העולם הנוצרי. חבירה זו אמורה לסלול את הדרך לשינוי מגמה במדינת ישראל".

עוד טוען הרב לבנון, כי הקמת מדינת ישראל הייתה מהלומה אמונית אדירה לנצרות, שהרי אותה אומה מושפלת ורצוצה אשר נגזר עליה כרת לדידם, ולפתע קם המת מקברו, צמח והקים לעצמו מדינה. כהתגוננות תיאולוגית, קיבלה הכנסייה החלטה בה ניקתה את היהודים מאשמת רציחתו של אותו האיש. בכך, ניתן הסבר לאפשרות הקמתה של מדינת ישראל בלא שיווצר משבר דתי.

"המטרה שלהם כיום היא לגרום לכך שמדינת ישראל תהיה תלויה בעולם הנוצרי, ואשר בסופו של דבר תיווצר האפשרות של שליטה נוצרית אשר תביא ל'גאולה'. היינו – חזרתו של אותו האיש לשלוט ולהנהיג את מדינת ישראל". מטרתה של הקרן לידידות היא נוצרית מובהקת - ליצור תלות של מדינת ישראל בעולם הנוצרי. קייטנות הקיץ הן פתח רחב למימוש מטרה זו", מסביר הרב.

עוד מוסיף הרב, כי "יש לציין, שאין מדובר בהחדרת אמונה נוצרית במסגרת פעילות הקיץ בקייטנות. מדובר במהלך רחב היקף שאין לו צורך בהטמעת ערכי הנצרות, אלא הוא בא להשיג דריסת רגל והשפעה שלטוניות".

"לאור דברים אלה, עלינו לראות את הנולד ולהדוף מיידית את ניסיונות ההשתלטות על מערכות במדינה, ובמיוחד לשמור על מערכת החינוך מפני תלות בזרים. ויפה שעה אחת קודם", פוסק הרב לבנון.