מייסד הקרן הרב יחיאל אקשטיין
מייסד הקרן הרב יחיאל אקשטיין צילום: פלאש 90

קייטנות הקיץ לילדי בית הספר היסודי, המיזם המשותף של משרד החינוך עם הקרן לידידות, מעוררות דאגה רבה בקרב הורים מהציבור הדתי. הקרן לידידות היא קרן פילנתרופית גדולה התורמת לעמותות ולארגוני רווחה בישראל. רוב התרומות מגיעות מהזרם הנוצרי אוונגליסטי, מה שמעורר התנגדות חריפה לעניין בקרב חלקים מהמגזר הדתי והחרדי.

הפתרון - הורים ישלמו את חלקה של הקרן

לפני כמה חודשים הכריז שר החינוך הרב שי פירון על תוכנית 'קיץ של ידידות' – שיתוף פעולה בין משרד החינוך לקרן לידידות בתחום הקייטנות. מדובר בתוכנית חינוכית המיועדת לילדי הגן בגילאי החובה ולתלמידי בית הספר היסודי עד כיתה ה'. הקרן לידידות תרמה שישה מיליון דולר לפרויקט החינוכי.

ההסכם בין משרד החינוך לקרן לידידות עורר סערה בקרב חלקים מהציבור הדתי והפולמוס אודות קבלת כספים מנוצרים אוהבי ישראל חזר לבמה הציבורית. רבנים מהציונות הדתית ומהציבור החרדי פרסמו מכתבי התנגדות האוסרים על השתתפות בקייטנות. בין הרבנים שפרסמו את דעתם ברבים היו רבה של קריית ארבע הרב דב ליאור, ראש ישיבת עטרת ירושלים הרב שלמה אבינר ורבה של קריית שמונה הרב צפניה דרורי.

בשיחה עם 'בשבע' הכחיש בתוקף הרב יעקב אריאל ציטוטים שפורסמו בשמו, לפיהם אמר כביכול שמותר לקבל כסף מהקרן לידידות. לגופה של שאלה, האם מותר לקבל כסף מהקרן לידידות, אמר הרב אריאל כי ישנם פתרונות להתמודד עם המימון שמגיע מהקרן: "למשל, ההורים והמנהלים במועצה האזורית בנימין ויתרו על החלק מהסכום והשלימו את היתר ובכך הבעיה נפתרה. צריך ללמוד מהם למקומות אחרים איך לפתור את זה".

לאחרונה הוקם אתר של ועד הפעולה של הורים, בו מתפרסמים פסקי דין של רבנים שאסרו לקבל כספים מהקרן לידידות. ביניהם רבנים כמו הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב אברהם שפירא זצ"ל, שפרסמו כי אין ליהנות מכספי הקרן לידידות. באתר נטען כי גם רבני הציבור החרדי כמו הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל אסרו לקבל תרומות מהקרן לידידות.

מנגד, ישנם רבנים המתירים לקבל כספים מהקרן לידידות בתנאים מסוימים. בין המתירים נמצא ראש ישיבת הר ברכה הרב אליעזר מלמד (עמדתו מפורסמת בגיליון זה בעמ' 42), ראש ישיבת ברכת משה הרב נחום אליעזר רבינוביץ', יו"ר ארגון רבני צהר הרב דוד סתיו והרב ישראל רוזן.

לידי 'בשבע' הגיע מאמרם של הרב רבינוביץ' והרב סתיו, בו הם מסבירים מדוע מותר ללכת לקייטנות הקיץ. "סוגיית קבלת כסף מנוכרים הינה עתיקת יומין", כותבים הרבנים, "מסורת הפסיקה אפשרה באופנים שונים קבלת תרומות מנוכרים אוהבי ישראל".

הרבנים קובעים כי ישנה מסורת פסיקה הקובעת כי הנוצרים אינם נחשבים עובדי עבודה זרה. "לאורך ההיסטוריה חלו שינויים והתפתחות תרבותית בעמים ובדתות, ואף תרמו לכך חדירת הרעיונות התנ"כיים לבין האומות (רמב"ם הל' מלכים יא, ד). כבר התוספות (סנהדרין סג, ב) פסקו שהנוצרים אינם עובדי עבודה זרה, ואף ידועה  שיטת המאירי (עבודה זרה כו, ב), ובעקבותיהם הלכו גדולי האחרונים".

"במישור העובדתי", ממשיכים הרבנים, "הכסף הניתן על ידי הקרן לידידות נתרם על ידי הנוצרים האוונגליסטים. תנועה זו תומכת בעם היהודי ומאמינה שעם ישראל צריך לשמור על דתו שלו". ובהמשך נכתב: "יש לעמוד על נקודה מרכזית בנידון דידן - לתורמים אין היכרות אישית וישירה עם אלו הנהנים מהכסף, ואין להם השפעה אישית עליהם. בנוסף, בבירור שנערך עם הגורמים הרשמיים במשרד החינוך הוברר שלא תהיה שום מעורבות של הקרן המגייסת את הכסף בתכנים שיועברו במסגרת הקייטנות. מעתה, בנידון דידן הואיל ולפי דעת התוספות אין לנוצרים הללו דין עובדי עבודה זרה, וגם אין לחשוש לביזיון הואיל ואדרבה סיבת הנתינה היא משום הערכתם הגבוהה לעם ישראל. אין לחשוש להשפעה של התורמים בשל העובדה שאין קשר ישיר עם המקבלים, ובפרט נוכח העובדה שהדבר נתון לפיקוח של הרשויות ויש התחייבות לאי מעורבות של הקרן בתכנים. ומאידך, במישור הלאומי בעצם קבלת הכסף יש הזדמנות לחיזוק השלום בין ישראל לעמים, ובמישור האישי כלפי אזרחי המדינה הכסף מסייע לציבור גדול להקל מעליו את העול הכלכלי", קובעים הרב אליעזר רבינוביץ' והרב דוד סתיו.

"המשרד כופה עלינו גוף שנוי במחלוקת"

בחודשים האחרונים התארגנה קבוצת הורים להוביל מהלך נגד השתתפות במיזם 'קיץ של ידידות'. על העצומה שפורסמה על ידי ארגון ההורים בנושא חתמו למעלה מ‑3,000 הורים. בין היתר החלו ההורים להפעיל חוגי בית במוקדים רבים ברחבי הארץ כדי לדון בדרכי פעולה נגד מיזם הקייטנות. בני נוער הצטרפו למחאה והקימו דוכנים במקומות שונים, וחילקו פליירים שעליהם נכתב: "גם סנטה קלאוס לא נותן מתנות חינם".

עמיחי בן זכאי, מוועד הפעולה של ההורים, אומר ל'בשבע' שבכמה מקומות בארץ החלו קבוצות של הורים להתארגן ולמצוא פתרונות חלופיים: "מה שאנחנו רואים עכשיו בשטח זה שיותר ויותר הורים מתארגנים מעצמם ומשלמים את החלק החסר למשרד החינוך. זה קורה כבר בבנימין ובאלקנה ובדימונה ובעוד מקומות שההורים החליטו לקחת אחריות".

בן זכאי מסביר את הסיבות להתנגדות הנחרצת. "מאוד חשוב לנו חינוך הילדים, ומה שקרה במקרה הזה זה שמשרד החינוך הכניס גוף שהוא פשוט שנוי במחלוקת. היינו מעדיפים שלא תהיה לקרן דריסת רגל במה שקשור לחינוך, שהוא בבת עינינו. חוץ מזה", מוסיף בן זכאי, "ההליך עצמו של קבלת הקרן לידידות מאוד בעייתי. הרי זה הליך שצריך להיות שקוף לעיני כול, והוא לא היה. הייתה כאן הנחתה של גוף שנוי במחלוקת".

אחד ההורים אומר ל'בשבע' שיש כאן התנהלות שפוגעת קשות בציבור הדתי: "לו יצויר שמשרד החינוך מייצר פעילות חינוכית כלל ארצית ומתקשר עם גוף שמייצר אוכל לא כשר שאותו יקבלו התלמידים באותה פעילות, אוטומטית אחוז גדול מאוד מהציבור אינו יכול להיות שותף בפעילות הזאת. במקרה של הקרן לידידות, גם אם מדובר בציבור מסוים בתוך הציבור הדתי, סוף סוף יש כאן ציבור. לא מתייעצים איתו, לא מדברים עם נציגיו, מחליטים החלטות מעל הראש שלו. זו לא התנהלות ראויה והיא פוגעת בציבור הדתי".

לאחרונה שלחו נציגי ההורים למשרד החינוך מכתב מעורך דין ובו הם מבקשים לשקול מחדש את ההתקשרות עם הקרן לידידות. "מחוזרי המשרד עולה", נאמר במכתב, "כי לקרן ישנה יכולת אמיתית להשפיע הן על התכנים החינוכיים המועברים בתוכנית והן על הציבור הנוגע בדבר. בין התכנים החינוכיים המועברים נדרשים רכזי התוכנית לגבש תוכנית עבודה בית-ספרית, על פיה בין היתר, בכל בוקר יתקיים 'מפגש בוקר של ידידות'. הדברים מקבלים ביטוי גם בדבריה של מנכ"לית משרד החינוך, שהצהירה במסיבת עיתונאים מיוחדת כי תכני משרד החינוך שישולבו בתוכנית יהיו בהשראת הקרן".

"ברי כי אין זה מן הראוי כי בעל המאה יהא גם בעל הדעה, בפרט במוסדות החינוך הרשמיים", נכתב במכתב של ההורים, והם דורשים ממשרד החינוך לממן קייטנות בלא כספה של הקרן לידידות. אחרת, נאמר במכתב, ישקלו ההורים צעדים משפטיים וצעדי מחאה נוספים נגד המיזם של משרד החינוך.

"הטענות אינן נכונות עובדתית"

שיבי פרומן, יועץ שר החינוך ובין היתר מפקח על פרויקט הקייטנות, דוחה על הסף את טענות ההורים: "בלי להיכנס לשאלה האידיאולוגית האם מותר לעשות שימוש בכספי נוצרים או לא, יש להעמיד דברים על דיוקם כי לצערי נאמרים כאן שקרים וסילופים. לקרן לידידות אין שום אחיזה גם לא בקוצו של יו"ד בתכנים של קייטנות הקיץ. הם לא שותפים לא אסטרטגית ולא בפועל. אין להם נגיעה לא במחשבה ולא במעשה. הקרן איננה שותפה בשום צורה להארכת הלימוד לכיתות א'‑ב'". בנוסף לכך אומר פרומן כי הקרן מממנת פיילוט ל‑30 אלף ילדים בכיתות ג' עד ה'. בפיילוט הזה המדינה מממנת חלק אחד ואילו את החלק השני מממנת הקרן לידידות. וגם כאן טוען פרומן בנחרצות כי "הקרן שותפה במימון ולא בתכנים".

עוד אומר פרומן כי "רק רשויות שיבקשו להשתתף בפרויקט יקבלו מימון מהקרן. אבל אין מצב שיכפו תוכנית על רשות שלא רוצה בה. אלו עובדות פשוטות, הן כתובות שחור על גבי לבן. לצערי הגלים ממשיכים להדהד כי רותמים את הציבור הכללי לטובת מאבק אידיאולוגי שרוב רובו של הציבור לא נמצא שם. אי אפשר לבוא בשם העיקרון שלא מקבלים כסף מנוצרים ולטעון טענות שעובדתית הן לא נכונות".

מפורום ההורים והמחנכים 'ידיד נפש' נמסר בתגובה לדבריו של פרומן כי "מדובר בטענה צינית לחלוטין המתעלמת בצורה בוטה מן הכתוב במסמך. השם הרשמי של התוכנית הוא 'קיץ של ידידות', כאשר בפריסת הפעילות המצוינת במסמך הרשמי (עמ' 15) נכתב מפורשות כי כל בוקר יתחיל בהפעלה הנקראת 'בוקר של ידידות'. השפעתה של הקרן ניכרת בבירור. יתרה מכך, מה שחמור מן המעורבות בתכנים זוהי נתינת חסות לגוף ממשלתי שתמורתה ניתן קרדיט ציבורי לארגון שנוי במחלוקת".

תגובת משרד החינוך: "'בתי הספר של החופש הגדול - קיץ של ידידות' גובשה על ידי משרד החינוך, וכמו כן תפוקח ותבוקר על ידי משרד החינוך. תכני התוכנית גובשו על ידי משרד החינוך ליחידותיו השונות ומופיעים באתר משרד החינוך".