אלעד: דריכות, תפילות ואמונה

בעיר החרדית אלעד הגיעו תושבים רבים אל מחוץ לביתה של משפחת יפרח על מנת להביע תמיכה עם בני משפחתו של אייל.

יוני קמפינסקי, אלעד , ט"ז בסיון תשע"ד