יועצים משפטיים בועדות תכנון - רק עובדי מדינה

הוועדה להעסקת יועצים משפטיים חיצוניים בשירות המדינה החליטה להפסיק בתוך שנה את העסקתם של יועצים חיצוניים בתפקידים אלו.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ז בסיון תשע"ד

בלי ינועצים חיצוניים. פלמור
בלי ינועצים חיצוניים. פלמור
צילום: פלאש 90

הוועדה להעסקת יועצים משפטיים חיצוניים בשירות המדינה, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, החליטה פה אחד לאסור העסקת יועצים משפטיים חיצוניים בוועדות המחוזיות לתכנון ובניה.

הוועדה החליטה כי יש לחדול מהעסקת יועצים משפטיים חיצוניים בוועדות המחוזיות ולפעול להסדרה קבועה של הנושא על ידי קליטת עובדי מדינה שיבצעו תפקיד רגיש זה.

ההחלטה מאפשרת למשרד הפנים טווח של שנה להיערך לקליטתם של יועצים משפטים כעובדי מדינה מן המניין לכלל הוועדות.

יצוין, כי על מנת לאפשר את תפקודן התקין של הוועדות המחוזיות, ולצורך מתן מענה משפטי הולם לסוגיות המתעוררות תדיר בדיוניהן, אישרה הוועדה במהלך השנים את העסקת היועצים החיצוניים.

עם זאת, במסגרת החלטותיה, העירה הוועדה והדגישה את הצורך בהסדרת הייעוץ המשפטי לוועדות המחוזיות, כך שיינתן על ידי עובדי מדינה מן המניין.

חברי הוועדה הדגישו בהחלטתם, כי שאלת מעמדם ואופן העסקתם של היועצים המשפטיים בוועדות המחוזיות היא סוגיה משפטית עקרונית בעלת חשיבות רבה והשפעה ממשית על שלטון החוק במדינה.

"תפקידם של היועצים המשפטיים לוועדות המחוזיות כרוך במתן ייעוץ משפטי בסוגיות רגישות הנוגעות למדיניות תכנון הקרקעות במדינת ישראל, ומכאן ההכרח שבאיוש התפקיד על ידי עובד מדינה הכפוף לכללי השירות הציבורי ופועל על פי האתוס הציבורי של טובת הכלל והמדינה. העסקת עורכי דין פרטיים בתפקיד שלטוני רגיש וחשוב מסוג זה אינה מתיישבת עם החשיבות הרבה בהבטחת תקינות ההליכים ואי-תלותם של היועצים המשפטיים", נאמר בהודעת הועדה.

יו"ר הוועדה ציינה, כי המשך העסקת יועצים משפטיים חיצוניים בוועדות המחוזיות איננה עולה בקנה אחד עם הצורך בשמירה על האינטרס הציבורי ובהגנה על טוהר המידות, בשירות המדינה בכלל, ובהליכי התכנון בפרט.

הוועדה פועלת מכוח הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 9.1001 - "רכישת שירותים משפטיים חיצוניים על ידי משרדי הממשלה" , ומתכנסת באופן שוטף על מנת לדון בבקשות להעסקת עורכי דין פרטיים בעבודות משפטיות בשירות המדינה – כאשר מדובר בעבודה משפטית הדורשת מומחיות מיוחדת שאינה מצויה בשירות המדינה, או כאשר עולה צורך להעזר בעו"ד חיצוני בשל עומס, וכיוצא באלה נסיבות המפורטות בהנחיה.

כאמור, בראש הוועדה יושבת המנהלת הכללית למשרד המשפטים, וחברים בה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי) - עו"ד אבי ליכט, המשנה לפרקליט המדינה (אזרחי) - עו"ד אורית סון, פרקליטת מחוז ת"א (אזרחי) - עו"ד גלי מיארה וסגן החשבת הכללית במשרד האוצר - מר עמוס שקדי.