היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הגיש היום (שלישי) לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בקשה להארכת השעייתו של ראש העיר נצרת עילית, מר שמעון גפסו.

הסיבה לבקשת ההארכה היא הגשתם של כתבי האישום המייחסים לו לכאורה עבירות חמורות בעלות זיקה לכהונתו הציבורית.

כזכור, בחודש פברואר 2014 פנה היועץ המשפטי לממשלה בבקשה להשעות את גפסו מכהונתו וכן ביקש כי הוועדה תורה שגפסו יהיה מנוע מלכהן מתוקף תפקידו כחבר מועצת העיר בתפקידים שיש להם השפעה מהותית על התנהלותה התקינה של הרשות המקומית או בתפקידים הכרוכים בניהול כספי ציבור.

בהתאם להחלטתה הקודמת של הוועדה, גפסו הושעה מתפקידו למשך ארבעה חודשים, עד ליום 17.7.14. כמו כן, נעתרה הועדה חלקית לבקשת המדינה להטלת מגבלות על כהונתו וקבעה כי אין מקום לאפשר לו לכהן בתקופת ההשעיה כסגן ראש עיר, כחבר ועדת בקורת וכחבר הדירקטוריון לפיתוח נצרת עילית בע"מ.

לפני כחודש הוגש נגד גפסו כתב אישום נוסף, בו הואשם בעבירות של לקיחת שוחד, התנאת שוחד, והפרת אמונים, בכך שכאשר התמודד על ראשות עירית נצרת עילית בשנת 2008, הבטיח למספר פעילים שעבדו עבורו ועבור רשימת "עורי עיר" שבראשה עמד, שתמורת פעילותם ידאג לקבלתם לעבודה בעיריה אם ייבחר לראשות העיריה.

פעילים אלה פעלו לטובת גפסו ורשימתו בבחירות בעקבות ההבטחות, ולאחר הבחירות, פעל על פי כתב האישום גפסו לקבלם לעבודה בעירייה.

"הבקשה להארכת השעייתו של גפסו מוגשת נוכח כל אחד מכתבי האישום שהוגשו נגדו, וקל וחומר בהצטברותם, ואשר מייחסים לו לכאורה עבירות בעלות זיקה לתפקידו הציבורי. בנוסף, מבקש היועץ המשפטי לממשלה כי יוארך תוקפן של ההגבלות שהוטלו על מר גפסו בהחלטת הוועדה הקודמת ביחס לכהונה כסגן ראש עיר, ועדת בקורת, וחברות בדירקטוריון החברה הכלכלית", נאמר בהודעת משרד המשפטים.

כמו כן, מבקש היועץ המשפטי לממשלה להרחיב את היקף ההגבלות החלות על גפסו, כך שיהיה מנוע מלכהן כחבר וועדה המקומית או בוועדת המשנה לתכנון ולבניה, בוועדת הכספים ובוועדת המכרזים של המועצה ובכל ועדה שיש לה השפעה על העסקת עובדים והתקשרות עם ספקים, קבלנים או נותני שירותים לעירייה וכן בוועדת ההנהלה. זאת על מנת למנוע ריקון מתוכן של ההשעיה, נוכח העבירות שיוחסו לכאורה לגפסו וחומרתן.