חסידות בעלז עם שלושת הנערים
באדיבות "מראות הקודש בעלזא"