מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה של חבר הכנסת עמרם מצנע וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לחייב רוכבי אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי לחבוש קסדת מגן, לרבות רוכבים שהם בגירים הרוכבים על אופניים חשמליים או על קורקינט חשמלי בדרך עירונית, בעת פעילות שאינה ספורטיבית.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשנים האחרונות אנו עדים ליותר ויותר כלי רכב חשמליים בינהם קורקינטים ואופניים חשמליות. כלי רכב אלו מגיעים למהירויות יחסית גבוהות, ויתר על כן, לאנשים בעלי יכולות תכניות יחסית בסיסיות ישנה את היכולת לעשות שינויים כאלו ואחרים במנוע ואף להגדיל את מהירות הנסיעה בהם עוד יותר. כל זה, מבלי שהתייחסנו לכך שעושים בכלי רכב אלו שימוש על מדרכות ושבילים יעודיים שונים, ולא בהכרח על הכביש. הסכנה הקיימת בשימוש בכלי רכב כאלו בסביבה עירונית מסכנים את העוברים ושווים בכלל, ובפרט את הרוכבים על כלים אלו. החובה על חבישת קסדה בעת הרכיבה על אופניים, אופנוע ועל קטנוע וסוגי הקסדות המותרות, קבועים היום בתקנות התעבורה".

בהצעה זו, מוצע לחייב את הרוכבים על אופניים וקורקינטים חשמליים ואת הנוסעים באותם כלי רכב לחבוש קסדת מגן, הקשורה ברצועה למניעת נפילתה, מסוג שיקבע השר.

25 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה