ספרים
ספריםצילום: פלאש 90

מליאת הכנסת הפכה להצעה לסדר את הצעת חוק מס ערך מוסף של חבר הכנסת מוחמד ברכה (חד"ש) וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע מס ערך מוסף בשיעור של אפס על מכירת ספרי לימוד, כהגדרתם בחוק השאלת ספרי לימוד.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי עלות רכישת ספרי לימוד מידי שנת לימודים לתלמיד אחד היא בין כ-600 שקלים חדשים ל-1000 שקלים חדשים, בהתאם לכיתת הלימוד, "הואיל וכ-20% מהתלמידים באים ממשפחות אשר כלכלתן מתחת לקו העוני, ברי כי אין יד משפחות אלה משגת לרכוש ספרי לימוד, ויש להקל עליהן. גם יתר העשירונים (4-8) מתקשים מאוד עם רכישת ספרי לימוד. במדינות רבות בעולם יש פטור מלא או חלקי של מע"מ על ספרים בכלל. הצעת חוק זו מצטמצמת רק לספרי לימוד מתוך כוונה להקל בראש ובראשונה על הורי התלמידים".

ח"כ ברכה אמר כי ההצעה באה לעשות סדר בנושא כל כך חשוב, "הוצאות על ספרי לימוד הן תקציב מרכזי בהוצאות כל משפחה ומהוות נטל כבר, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר משפחות מעוטות יכולת. לא יכול להיות שמשפחה שיש לה כמה ילדים, תקציב ספרי הלימוד יהיה כמעט מחצית מהתקציב שלה. באוכלוסייה הערבית והחרדית יותר מ60% חיים מתחת לקו העוני, אם המדינה תלך לקראתם זו תהיה תרומה משמעותית לאפשר להם לרכוש השכלה".

סגן שר האוצר, מיקי לוי, השיב בשם הממשלה כי אי עמידה בעקרון אחידות המס תפרוץ את השכר ותביא לגל פניות על ביטול המס על תרופות, מכשירים רפואיים, מים, חשמל ועוד.