ירידה קלה במספר דורשי העבודה במאי

מספרם של המובטלים שנרשמו בשירות התעסוקה בחודש מאי, בנתוני מגמה ירד בשיעור של 0.3% בהשוואה לחודש קודם.

נתנאל כ"ץ , כ"א בסיון תשע"ד

לשכת התעסוקה בירושלים
לשכת התעסוקה בירושלים
צילום: פלאש90'

בחודש מאי נמשכה היציבות בשוק התעסוקה, כך מדווח הבוקר (חמישי) מנכ"ל שירות התעסוקה, בועז הירש.

לדבריו, "בנטרול השפעת העונתיות, בנתוני מגמה, מסתמנת ירידה במספר דורשי העבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה, ומספרם עומד על 210.3 אלף, לעומת 211.0 בחודש הקודם".

הירש מציין, כי "מגמה דומה ניתן לראות גם בקבוצות משנה של דורשי עבודה שהתייצבו בשירות, בהן מפוטרים חדשים, ותובעי הבטחת הכנסה".

מספרם של המובטלים שנרשמו בשירות התעסוקה בחודש מאי, בנתוני מגמה ירד בשיעור של 0.3% בהשוואה לחודש קודם, והסתכם ב- 196.3 אלף בהשוואה ל-197.0 אלף בחודש קודם. מספרם של המפוטרים החדשים שנרשמו בשירות התעסוקה בחודש מאי, בנתוני מגמה, נשאר לעמוד על 13.0 אלף., בדומה לחודש הקודם.

יציבות יחסית נרשמה גם בקבוצות משנה אחרות של דורשי עבודה.

מספרם של דורשי העבודה בעומק אבטלה (צברו מעל 270 ימי אבטלה ב- 12 חודשים אחרונים הסתכם בחודש מאי 2014 ב- 75,586 והם מהווים 37.0% מסה"כ דורשי עבודה, זאת לעומת 75,632 בחודש קודם (נתונים מקוריים ללא ניתוח עונתיות). והם היוו 37.6 מסה"כ דורשי העבודה.

בחודש מאי הסתכם מספרם של המפוטרים ב – 12,155 (נתונים מקוריים ללא ניתוח עונתיות) והם היוו 5.9% מכלל דורשי העבודה. בחודש אפריל מספרם בנתונים מקוריים עמד על 9,903 והם היוו 5% מסך דורשי העבודה.