הרב לאו: הצדעה והערצה להורים

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו