הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו
הרב יצחק יוסף והרב דוד לאוצילום: פלאש 90

הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף, מביעים הערב (שני) התנגדות נחרצת לחוק רב ראשי אחד שעבר מוקדם יותר בקריאה ראשונה בכנסת.

"תפקיד הרבנים הראשיים כיום נותן מענה לציבורים רחבים במדינת ישראל והוא איננו כפול כפי שמשתמע לכאורה מהגדרת התפקיד", אומרים הרבנים הראשיים ומזכירים כי על פי החוק הקיים - הרבנים הראשיים מכהנים בשתי מערכות שונות.

האחד כנשיא בית הדין הרבני הגדול העומד בראש המערכת המשפטית הדתית של מדינת ישראל ואחראי על מערכת בתי הדין, כאשר הרב הראשי השני מכהן בתפקיד נשיא מועצת הרבנות הראשית ואחראי על כל נושא הנישואין הכשרות ומגוון רחב של נושאי דת וחברה, תפקיד שהוא שונה לחלוטין במהותו.

"הראשון לציון ממשיך מסורת מפוארת של 380 שנים בהם כיהנו גדולי הדורות פארי גדוליה של יהדות ספרד, ואילו הרב הראשי מחזיק במסורת מפוארת של למעלה ממאה שנה של שושלת רבנים", הזכירו הרב לאו והרב יוסף.

לדבריהם, הצעת החוק הממשלתית קוטעת מסורת מפוארת ותמנע שירותי דת מציבור רחב במדינה. כמו כן מדגישים הרבנים הראשיים כי החוק הוא "המשכו הישיר של גל החקיקה האנטי דתית אליו אנחנו נחשפים בחודשים האחרונים".

"מצער מאוד שבימים בהם העם מתאחד סביב דאגה לגורל החטופים, הכנסת עסוקה בחקיקה חסרת תכלית הפוגעת במסורת ישראל ובציבור המסורתי בישראל אשר רואה ברבנים הראשיים את מנהיגיו הרוחניים", הוסיפו הרבנים.

הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות קוראים לראש הממשלה ולחברי הכנסת למנוע את העברת החוק. גורמים בסביבתם מציינים כי התנגדות הרבנים לחוק היא עניינית "מתוך ראיה צופת פני עתיד ודאגה לזהותה היהודית של המדינה".

החוק החדש שמקדמים יחד שרת המשפטים ציפי לבני ושר הכלכלה נפתלי בנט, מבקש לבטל כהונה מקבילה של שני רבנים ראשיים לישראל ולקבוע כי במועצת הרבנות הראשית יכהן רק הרב הראשי לישראל, במקום שני הרבנים הראשיים כיום והוא יהיה נשיא המועצה.

בנוסף, מוצע לתקן את חוק הדיינים ולקבוע כי את נשיא בית הדין הרבני הגדול ימלא דיין מדייני בית הדין הרבני הגדול שייבחר בידי הוועדה לבחירת דיינים וימונה על ידי נשיא המדינה בהתאם להוראות החוק.

כמו כן, מוצע לערוך תיקונים נוספים בחוק ולקבוע תפקיד של משנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול, קציבת תקופת כהונה של נשיא בית הדין ומשנהו וכן לקבוע כי ראש אבות בית הדין, יתמנה רק מקרב אבות בית הדין ולא מכוח היותו דיין שנבחר לרב עיר.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "אין ספק שתפקיד רב ראשי לישראל הוא בעל משמעות ציבורית רחבה ביותר. יכולתו של נשיא בית הדין הרבני הגדול, שמכהן כרב ראשי לישראל, להקדיש את זמנו למערכת בתי הדין הרבניים שהוא עומד בראשה עשויה להיות מושפעת מכך.

"זאת ועוד, בשל כהונתו כרב ראשי לישראל הוא מעורב לעתים בנושאים ציבוריים בעלי משמעות פוליטית ושאינם קשורים לתפקידו כנשיא בית הדין הרבני הגדול. נראה כי המצב הקיים, שבו נשיא בית הדין הרבני הגדול ממלא תפקיד ציבורי רחב יריעה, אינו עולה בקנה אחד עם התפיסה של ייחוד הכהונה של נושא משרה שיפוטית. על כן, מוצע לקבוע כי את תפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול ימלא דיין מדייני בית הדין הרבני הגדול שייבחר בידי הוועדה לבחירת דיינים, בהתאם להוראות חוק הדיינים", נאמר בהצעה.

שרת המשפטים לבני אמרה כי "החוק מבקשת לעשות את המובן מאליו שהיה צריך להיות מובן מאליו כבר לפני הרבה מאוד שנים. יש לישראל נשיא אחד, יו"ר כנסת אחד רמטכ"ל אחד והגיע הזמן שיהיה לה רב ראשי אחד, לא חשוב מאיזו עדה.

"ההפרדה הזאת של שני רבנים התחילה לפני כמעט מאה שנה ואין לה היום כל הצדקה", טענה לבני. "ההצעה תמומש לאחר סיום כהונתם של הרבנים הראשיים הנוכחיים".