מדברים בטלפון. מה מאחורי הקול?
מדברים בטלפון. מה מאחורי הקול?פלאש 90

כחלק ממאמצי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, להגביר את הפיקוח והאכיפה בתחום הגנת הצרכן, ובהתאם למדיניות שר התקשורת גלעד ארדן, לגלות חוסר סובלנות בעניין פגיעה בזכויות הצרכנים, הטילה המועצה על חברת הוט עיצום כספי בסך 1,300,000 ש"ח.

העיצום הוטל על הוט בשל חריגות בלתי סבירות ובניגוד להוראות הרישיון בזמני המענה במוקדי שירות הלקוחות בחודשים האחרונים.

בעקבות תלונות ציבור רבות שנתקבלו במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, ועל סמך נתונים ומידע שהצטברו בידי מנהלת תחום הגנה על הצרכן במועצה, מירב שטרוסברג אלקבץ, על כך שזמני המענה במוקדי השירות של חברת הוט חורגים באופן ניכר מדרישות רישיונה, פתחה המועצה בהליך בירור מקיף.

בסופו של הליך הבירור, ולאחר שניתנה לחברת הוט הזדמנות להציג את עמדתה, נדחו טענותיה של הוט ונקבע כי חברת הוט הפרה את הוראות רישיונה הנוגעות לזמני המענה במוקדי השירות. בהתאם לכך, החליט מ"מ יו"ר המועצה, מימון שמילה, להטיל על הוט עיצום כספי משמעותי בגין התנהלותה זו והובהר להוט כי עליה לפעול במהירות לשיפור זמני המענה במוקדי השירות.

במועצה לשידורי כבלים מבהירים כי ימשיכו "לעמוד על המשמר" בעניין זמני המענה, וכדי למנוע את הפגיעה בציבור המנויים לא יהססו לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם, לרבות הטלת עיצומים נוספים ובסכומים גבוהים.

מ"מ יו"ר המועצה שמילה מימון אמר כי "החריגות של חברת הוט בעניין זמני המענה הינן משמעותיות, ומביעות לא פחות מזלזול בציבור הצרכנים ועל כן הוטל עיצום כספי בגינן. מצופה כי החברה תפעל במהירות לשיפור משמעותי בזמני המענה. המועצה תמשיך לעקוב אחר הנושא".

מנהלת תחום הגנה על הצרכן במועצה, מירב שטרוסברג אלקבץ, הוסיפה כי "הדעת לא סובלת הפרה חוזרת ונשנית של הוראות הרישיון. כאשר שירות הלקוחות של החברה אינו זמין ללקוח, יכולתו להתלונן על תקלה, לברר חשבון ואפילו להתנתק, הופכים לבלתי אפשריים".