שלושת החטופים
שלושת החטופיםבאדיבות המשפחות

שרשרת עצרות התפילה נמשכת בריכוזים החרדיים ברחבי העולם לשלומם ולהצלתם המהירה של הנערים החטופים, יעקב נפתלי בן רחל דבורה, גיל־עד מיכאל בן בת גלים, אייל בן איריס תשורה.

מאות מתושבי אנטוורפן התכנסו השבוע לעצרת התעוררות ותפילה להצלת החטופים. בעצרת שנערכה בבית הכנסת 'שומרי הדת' השתתפו רבים מתושבי העיר, רבניה וגדוליה.

דברי התעוררות השמיע אב"ד 'שומרי הדת' הרב דוד משה ליברמן שעורר על החובה המוטלת על כל אחד מישראל לעשות חשבון הנפש ולפשפש במעשיו, "כי צרה זאת נוגעת לכל אחד ויחיד מישראל, ואיש אינו יכול לומר שלום עלי נפשי", כלשונו.

כזכור, בשבוע שעבר פורסם כרוז מועצת גדולי התורה בארה"ב בו נכתב: "קוראים אנו את כל אחינו בני ישראל להתאסף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לעורר רחמים ולשפוך שיח לפני אבינו שבשמים בין מנחה למעריב ובני הישיבות יקבעו סדר תפילתם בסוף סדר שני עבור אחינו אלה הנתונים בצרה ובשביה".

יצוין כי בקהילות ישראל מתארגנים לקראת השבת הקרובה להקדים ולבוא ביום שישי לבתי הכנסת ולקבוע סדר לימוד תורה מיוחד בערב שבת לזכותם של שלושת הנערים שישובו במהרה לבתיהם.