בית
בית פלאש 90

כאשר אנו מדברים על בניה ירוקה אנו מדברים על בניה שעקרונותיה המנחים הינם פועל יוצא של הרצון למזער את ההשפעות השליליות של הבניה על הסביבה ולהשפיע בצורה חיובית על האקלים ומשאבי הטבע.

בניה ירוקה מעודדת ניצול יעיל ומקסימלי של החלל, תכנון אקלימי העוסק במיקום של חלונות שיספקו תאורה טבעית ואוורור מתאים, שימוש במינימום חומרים רעילים, שימוש בחומרים ממוחזרים ומתכלים, שימוש ב'מים אפורים' ועוד.

בשנת 2010 הוגדר התקן שמגדיר מהי בניה ירוקה. בנוסף, בשנה זו הגיעה הממשלה להחלטה שאומרת שכל בניין ציבורי יוקם על פי התקן הירוק. יש לשים לב לעובדה שלא כל מבנה שמתוכנן לחסוך באנרגיה הנו מבנה שעומד בתקן וראוי להיקרא מבנה ירוק. התקנים לבניה ירוקה אשר כוללים ניקוד עבור קטגוריות שונות, וכוללות לא רק חסכון בתוך המבנה עצמו אלא גם בסביבתו.

המטרה של הבניה הירוקה הינה לנסות לשנות את ההרגלים של המשתמשים במתקנים הללו (ולא רק מגדלי משרדים, אלא גם בתים פרטיים ושכונות מגורים).

הבניה הירוקה מעודדת חסכון בשימוש בחשמל עבור מיזוג, תאורה וכדו', מיחזור, הפחתה בשימוש בתחבורה פרטית ומעבר נוח לשימוש בתחבורה ציבורית. כל אלו יובילו לשיפור ניכר באיכות החיים ובבריאות של אלו המשתמשים במבנים.

מעבר לתרומה הגדולה של הבניה הירוקה לשמירה על הסביבה, נהנים המשתמשים במבנים מחסכון בהוצאות השוטפות עבור חשמל, מיזוג אוויר והוצאות נוספות.

קבוצת השביל הירוק בראשותו של הראל גולסט מאגדת את חברת השביל הירוק ושטאנג בנייה והנדסה המקדמות פרוייקטים עם פתרונות סביבתיים ירוקים.