רחל פרנקל: תנוח בשלום ילד שלי

רחל פרנקל, אימו של נפתלי הי"ד, ספדה לו בטקס האשכבה בקיבוץ שעלבים.

"נפתלי אהוב שלנו, כולם אומרים שאתם בני העולם הבא, אנחנו קיווינו שתהיו איתנו עוד הרבה שנים בעולם הזה", אמרה רחל.

"אין טיפה של אהבה וחסד שהולכת לשווא, הטוב הוא טוב בעצמו", התיחסה רחל להתגייסות ולתפילות עבור הבנים, "אנחנו מתחננים שכאן תישאר אחרי לכתכם החברות אשר היתה".

רחל פנתה לחבריו של נפתלי מישיבת מקור חיים ועודדה את רוחם, ולאחר מכן פנתה גם לאנשי כוחות הביטחון שחיפשו אחרי שלושת הנערים.

"חיילים יקרים, אנשי מודיעין ומשטרה, אנחנו עדיין מודים לכם מאוד מאוד, הבטחתם שתמצאו אותם והבאתם אותם, גם זה חסד גדול מאוד", אמר רחל, וחתמה "תנוח בשלום ילד שלי, את הקול השני שלך תמיד נשמע בתוכנו".

אבי פרנקל, אביו של נפתלי

הרב גדעון בנימין

קדיש של בני משפחת פרנקל

הרב שי פירון