ראש ישיבת מקור חיים: איה מקום כבודו?

הרב זינגר השתתף בכנס החמ"ד שהוקדש לזכר הנרצחים. "יש פעמים ששואלים 'איה מקום כבודו?'. ר' נחמן אומר ש"אייכה" זו מדרגה גבוהה מאוד"

יוני קמפינסקי, בנייני האומה , ד' בתמוז תשע"ד