עדי קול
עדי קול פלאש 90

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ מירי רגב, אישרה היום לקריאה ראשונה את ההצעה לתיקון חוק השמות - שינוי שמו של קטין, של ח"כ עדי קול (יש עתיד).

בין השאר קובעת הצעת החוק כי "הוריו של קטין שטרם מלאו לו 10 שנים רשאים לשנות את שמו הפרטי, לאחר שנתנו לקטין המסוגל לחוות את דעתו הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין ונתנו לדעתו משקל ראוי בהתאם לגילו ולמידת בגרותו".

עוד נקבע, כי אם "מלאו לקטין 10 שנים, לא ישונה שמו הפרטי אלא אם נתן הקטין את הסכמתו בפני פקיד הרישום. לא נתן קטין כאמור את הסכמתו לשינוי, לא ישונה שמו אלא באישור בית המשפט".

הצעת החוק קובעת גם כי "על אף האמור בסעיף קטן (א), היה הקטין מחוסר הכרה, רשאים ההורים להוסיף שם נוסף על שמו הקיים, אף אם לא נתן הסכמתו מראש".

בדיון שהתקיים היום הוסבר כי מצב זה מתקיים בדרך כלל על ידי אנשים המבקשים להוסיף שם לרפואה בעת טראומה. הוצע כי יישקלו לא רק מצבים של היעדר הכרה אלא מצבים בהם הקטין אינו מחוסר הכרה אך אינו יכול להביע הסכמה ברורה (כגון הכרה מעורפלת).

עוד נקבע בהצעת החוק כי "קטין רשאי לשנות את שמו הפרטי בהסכמת הוריו; לא נתנו ההורים את הסכמתם לשינוי, רשאי הוא לפנות לבית המשפט...".

כאמור, הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה ובקרוב היא תובא לאישור המליאה בקריאה ראשונה.

whatsapp
הצטרפו לקבוצת הוואטצאפ של ערוץ 7