נמל אשדוד
נמל אשדודפלאש 90

שר הכלכלה, נפתלי בנט, בהתייעצות עם שר הביטחון, משה יעלון, הכריז הערב בצו על הפעלת חוק שירות עבודה בשעת חירום.

הפעלת החוק כאמור, מאפשרת לבעלי הסמכות במשרד הכלכלה לגייס עובדים למפעלים חיוניים או למפעלים למתן שירותים קיומיים שאושרו ככאלה.

בין המפעילים שהוכרזו כקיומיים, נכלל גם נמל אשדוד שאושר כמפעל למתן שירותים קיומיים. לאור האמור, בסמכות משרד הכלכלה להוציא צווי גיוס לעובדים חיוניים בנמל אשדוד.

לאחר בחינת החומר הרלוונטי הנוגע לאי התייצבותם עובדי נמל אשדוד במקום העבודה, ותיאום עם רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והנהלת נמל אשדוד, הוציא הערב משרד הכלכלה צווי גיוס כאמור לעובדים חיוניים בנמל.