קול ישראל
קול ישראלצילום: ועד עיתונאי הרדיו בתל אביב

ועדת אלהרר אישרה הערב (רביעי) את הצעת חוק השידור הציבורי לקריאה שניה ושלישית. היא תוגש להצבעה במליאה בעוד כשבועיים.

על פי ההצעה תופסק פעילות רשות השידור והיא תפורק ביום פרסום החוק. מיום זה ינהל את הרשות כונס הנכסים הרשמי. בתקופת המעבר, בה ינהל הכנ"ר את הרשות, לא יתבצעו פיטורי עובדים בשל צמצומים והתייעלות, אלא רק מסיבות משמעת.

בסוף חודש מרץ יוקם תאגיד השידור הציבורי החדש, כאשר החוק מאפשר דחיית המועד בשלושה חודשים, ואם יהיה צורך - בשלושה חודשים נוספים. במועד זה יופסק תשלום האגרה ויעלו לשידור 3 ערוצי טלוויזיה – ערוץ כללי, ערוץ בשפה הערבית וערוץ ילדים. שידורי הרדיו יימשכו ויופעלו גם הם על ידי התאגיד החדש.

"אחרי שבועות של דיונים מעמיקים, טעונים, לעיתים סוערים ולא פשוטים אני מאמינה שהחוק שמגישה היום הוועדה הוא חוק טוב, נכון ומאוזן", אומרת יו"ר הוועדה ח"כ קארין אלהרר. "שינויים רבים הוכנסו להצעה המקורית במטרה להבטיח התנהלות תקינה בתאגיד החדש, בראשם שינויים שיבטיחו את ניתוק השידור הציבורי מהשפעות חיצונית, זאת בכדי לאפשר לו להיות גוף עצמאי ונטול פניות, כלב שמירה אמיתי לדמוקרטיה ולא עוד שופר לשלטון.

"אני מודה לחברי הכנסת ולכל באי הוועדה על ימים ארוכים ועבודה קשה, שבסופה הבשיל כאן פרי אשר יבטיח כי תאגיד השידור הציבורי החדש יספק לציבור הישראלי תכנים איכותיים, ערכיים ומעניינים ויהווה אלטרנטיבה אמיתית לתקשורת המסחרית".

יו"ר הוועדה עמדה על כך שמינוי יו"ר ועדת האיתור יותנה בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון על מנת לנתק את התאגיד מהפוליטיקאים. לדרישתה של ח"כ אלהרר גם הוסר הסעיף לפיו שר האוצר יקבע את הכנת תקציב השידור הציבורי.

ועדת אלהרר הבטיחה את עצמאותו של מנהל חטיבת החדשות המאוחדת בתאגיד השידור הציבורי שיקום, ועיגנה בחוק את היותו העורך הראשי. מנהל חטיבת החדשות ימונה על ידי מנכ"ל התאגיד באישור המועצה, ויפוטר באותו אופן.

תקציב התאגיד יורכב מהכנסותיו מפרסום ברדיו ותשדירי חסות בטלוויזיה, מאגרת רישיון הרכב (שלא תעלה), ומסכום נוסף שיינתן מהאוצר. הסכום הכולל שיועבר לתאגיד בשנים 2015 ו-2016 הוא 665 מיליון שקל ומשנת 2017 650 מיליון. עלות ההקמה היא 340 מיליון שקל.

מספר העובדים בתאגיד השידור הציבורי לא יעלה על 750 (כיום מועסקים ברשות השידור קרוב ל-2000 עובדים). עד יום תחילת השידורים על ידי התאגיד החדש המועצה תקבע את שיא כוח האדם. 25% מכוח האדם בתאגיד החדש יהיה מקרב עובדי רשות השידור, שיעברו אליו פטורים ממכרז.

כל שאר העובדים יסיימו את תפקידם ויקבלו פיצויים מוגדלים, שעל שיעורם עדיין מתנהל מו"מ. התאגיד לא יוכל להוציא על שכר עובדים יותר מ-35% מתקציבו.

על פי החוק החדש יוקצו 160 מיליון שקל לשנה לחברת החדשות המאוחדת. לערוץ בערבית הוקצו בתחילה 20 מיליון, והתקציב ייעלה מדי שנה עד ל-30 מיליון. 200 מיליון להפקה ורכישה של יצירה. מתוך ה-200 מיליון 10% בלבד לרכישת הפקות זרות. 50 מיליון יוקצו מדי שנה להפקות דרמה ו-40 מיליון להפקות דוקו דרמה.

על פי הצעת החוק לשידור הציבורי היוצרים ייהנו ממחצית זכויות היוצרים בהפקות קנויות, תקדים שלא קיים בערוצים המסחריים, בהם הזכויות מוקנות לרוכש הסדרה, וזאת במטרה לעודד את היצירה הישראלית.

מועצת התאגיד תכלול 12 חברים, 6 מתוכן נשים, על פי דרישתה של ח"כ עליזה לביא.