פרס היצירה התורנית- לרב וייצמן ולישיבת מעלות

פרס היצירה התורנית התשע"ד יוענק לרב יהושע וייצמן ולישיבת ההסדר במעלות.

ניר הר זהב , י"ב בתמוז תשע"ד

ועדת "פרס היצירה התורנית" החליטה השבוע להעניק את פרס היצירה התורנית לשנת תשע"ד לישיבת ההסדר בני עקיבא במעלות ולעומד בראשה הרב יהושע ויצמן על מפעלם התורני.

בראש הוועדה עומד הרב שמואל יניב וחבריה הם הרב חיים דרוקמן, הרב יעקב אריאל, הרב יצחק שילת והרב יהודה יונגסטר.

בנימוקיה, ועדת הפרס מעלה על נס את "'התרחבות היצירה התורנית ב'תורת ארץ ישראל', את ספריו וחיבוריו של הרב וייצמן במדרש ובתלמוד ובכל ענפי 'תורת ארץ ישראל' ואת מפעל הקמת השלוחות הרבות של הישיבה - ישיבות ההסדר שהוקמו בכל רחבי הארץ, ושחרטו על דגלן את העיסוק ב'תורת ארץ ישראל', בהן צומחים תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה ובעלי רוח של יצירה".

"כל אלה מרחיבים את גבולה של תורה בישיבות הסדר ומעלים את קרנה של תורה בעידן של גאולה". עוד צוינו בנימוקים להענקת הפרס הקמת תנועת "מעגלים" ופעילות "פנים אל פנים" למען עם ישראל וחוסנו הרוחני.

הפרס יוענק לרב וייצמן ולישיבה באירוע שיתקיים בחודש אב בבית הכנסת "היכל רחמים" בגבעת שמואל.