"להכרית האויב המנאץ אלוקי מערכות ישראל"

מח"ט גבעתי, אל"מ עופר וינטר, שיגר מכתב לפקודיו: מוכנים להסתכן ולמסור את נפשנו, על מנת להגן על משפחותינו, על עמנו ועל מולדתנו.

ישי קרוב , י"ג בתמוז תשע"ד

חיילי הנח"ל בשכם
חיילי הנח"ל בשכם
דובר צה"ל

מח"ט גבעתי, אל"מ עופר וינטר, שיגר השבוע (רביעי) מכתב חיזוק לחייליו, לקראת כניסה קרקעית לרצועת עזה, במידה והדרג המדיני יחליט על כך.

במכתב, חיזק וינטר את חייליו, קרא בשם ה' בהזכירו את פסוק 'שמע ישראל' וקרא להם לעשות הכל "על מנת להכרית את האויב".

המכתב המלא:

"זכות גדולה נפלה בחלקנו לפקד ולשרת בחטיבת 'גבעתי' בעת הזו. ההיסטוריה בחרה בנו להיות בחוד החנית של הלחימה באויב הטרוריסטי 'העזתי' אשר מחרף, מנאץ ומגדף אלוקי מערכות ישראל.

נערכנו והתכוננו לעת הזו ואנו מקבלים על עצמנו את המשימה, מתוך שליחות וענווה גמורה ומתוך שאנו מוכנים להסתכן ולמסור את נפשנו, על מנת להגן על משפחותינו, על עמנו ועל מולדתנו.

נפעל יחד בנחישות ובעוצמה, יוזמה ותחבולה ונחתור למגע עם האויב. נעשה הכל בכדי לעמוד במשימה על מנת להכרית אויב ולהסיר את האיום מעם ישראל. אצלנו 'לא חוזרים בלי לבצע'.

נפעל ונעשה הכל בכדי להחזיר את בחורינו בשלום, תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותנו ובכל העוצמה שתידרש.

אני סומך עליכם, על כל אחד ואחד מכם, כי תפעלו ברוח זו, רוח של לוחמים ישראלים ההולכים חלוץ לפני המחנה 'הרוח ששמה גבעתי'.

אני נושא עיני לשמיים וקורא עמכם 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'. ה' אלוקי ישראל היה נא מצליח דרכינו אשר אנו הולכים ועומדים להילחם למען עמך ישראל כנגד אויב המנאץ שמך. בשם לוחמי צה"ל ובפרט לוחמי החטיבה והמפקדים. עשה ויתקיים בנו מקרא שכתוב 'כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אוייביכם להושיע אתכם' ונאמר אמן 'יחד ורק יחד ננצח'".